Lärarlyftet - efteranmälan

Lärarlyftet är det samlade namnet på regeringens satsning som syftar till att höja lärarnas status och kompetens. Denna lärarfortbildning, som är en uppdragsutbildning, riktas till anställda lärare med en behörighetsgivande examen eller behörighetsbevis. Utbildningen leder till ökad behörighet.

Kontakt

Studievägledande frågor:

Katarina Sebenius

katarina.sebenius@ju.se

Kursadministrativa frågor:

Sofia Wärnbring Bark
sofia.bark@ju.se

Kurser öppna för efteranmälan vårterminen 2021

Du ansöker själv direkt via antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kompletterar med "Huvudmannens godkännandeblankett" som din arbetsgivare ska skriva under. Blanketten hittar du härPDF.

Du bifogar även kopia på examensbevis och/eller lärarlegitimation över behörighetsgivande lärarexamen.

Möjlighet till validering

I kurser som erbjuds inom Lärarlyftet vårterminen 2021 är det möjligt att genom validering tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning samt kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet. Ingen begränsning i antalet högskolepoäng som kan valideras gäller för dessa kurser.

Med validering avser Skolverket i detta sammanhang, kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/ kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs/delkurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till. Tillgodoräknande kan ske mot tidigare studier och/eller mot kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat sätt. Validering är således processen och tillgodoräknande är resultatet av tillräckliga kunskaper och färdigheter. Mer information ges till antagna deltagare i samband med utskick av välkomstbrev efter antagningsbesked. Ansökan om validering härPDF.

Kurser vårterminen 2021

Lärare som undervisar i åk 1-3

Du som har lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig samt anställning hos en huvudman.

Lärare som undervisar i åk 7-9

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

KURSNAMNANM.KOD
Religionsvetenskap lärare åk 7-9, 31-45 hpINSTÄLLD

Gymnasielärare

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning utan att vara ämnesbehörig, samt är anställd hos en huvudman.

Lärare som undervisar i åk 4-6

Du som har lärarexamen mot minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig, samt är anställd hos en huvudman.

KURSNAMN


Engelska för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30)

Inställd

Svenska för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30)PDF

Stängd för sen anmälan

Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30)PDF

Stängd för sen anmälan

Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30)PDF

Stängd för sen anmälan


Fritidspedagoger eller motsvarande

Du som har fritidspedagogexamen eller motsvarande som enbart är inriktad mot fritidshem eller enbart mot fritidshem och förskola samt anställning hos en huvudman.

Kursernas upplägg

Kurserna är distansbaserade med ett antal närträffar i Jönköping. Av informationen under varje kurs framgår studietakt och antal närträffar. Till varje kurs finns en studieguide med detaljerad information om kursens upplägg, vilken kommer att delges antagna studenter. I studieguiden hänvisas till webbplattformen Canvas, vilken du får tillgång till i samband med registrering på kursen

Behörighet

Eftersom kurserna inom Lärarlyftet skall leda till behörighet är det viktigt att du har rätt förkunskaper, se behörighetskrav under varje kurs. Om du är osäker på vad din tidigare utbildning innehåller, kontakta ansvarig för studievägledande frågor.

Waldorflärare

Lärare som saknar behörighetsgivande examen och som undervisar i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan söka de ämneskurser för lärare som erbjuds inom Lärarlyftet. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen. Huvudman ska godkänna deltagandet via särskild blankett som finns att ladda ner härPDF.

Dokument

Signerad huvudmannens godkännandeblankett samt kopia på examensbevis och/eller lärarlegitimation över behörighetsgivande lärarexamen bifogas din ansökan på antagning.se


Sidan uppdaterad