Läslyftet i förskolan

Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Insatsen syftar till att ge förskollärare utvecklade möjligheter att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Kontakt

Sara Dommartine
Samordnare
sara.dommartine@ju.se
036-10 14 22

Högskolan för lärande och kommunikation genomför utbildningen 2019/2020 i Jönköping. Utbildningen planeras att ges även 2020/2021.

Handledare på förskolor som deltar med statsbidrag erbjuds en åttadagars utbildning i att leda kollegialt lärande. Utbildningen består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar i att handleda. Utbildningen fördelas på fem tillfällen och pågår under hela året med Läslyftet. Utbildningen är kostnadsfri, förutom eventuella rese- och hotellkostnader.

Fortbildningsmodellen till Läslyftet i förskolan och material finns på lärportalen som är öppen och tillgänglig för alla.

Mer information om Läslyftet i förskolan och om hur huvudmannen söker statsbidrag finns på Skolverkets webbplats.

Sidan uppdaterad