Syftet med Läslyftet är att utveckla undervisningen så att läsande, skrivande och samtalande främjar elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen. Läslyftet bygger på kollegialt lärande.

 

Målet med utbildningen är att handledaren utvecklar sin förmåga att verka som handledare inom Läslyftet. Handledarutbildningen ska ge deltagarna möjlighet att utveckla såväl kunskaper väsentliga för förmågan att leda kollegialt lärande inom Läslyftet, som kunskaper om kompetensutvecklingsmodellen och det läs- och skrivdidaktiska innehållet i modulerna.

 

Huvudmän kan mellan den 15 januari-15 februari söka statsbidrag som ska användas till att frigöra tid för förskollärare och lärare att handleda kollegor som deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet.

 

Läs mer om stadsbidrag och ansök här: https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-laslyftet-i-skolan-2022-23

 

Välkommen med din anmälan!


Utbildningen, som inte är poänggivande, erbjuds de legitimerade lärare och
förskollärare som huvudmannen utsett och som erhåller statsbidrag av Skolverket
för att verka som handledare inom Läslyftet under läsåret 22/23.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
language Språk: Svenska

Kontakt

Anna Samuelsson
Samordnare
anna.samuelsson@ju.se
036-10 14 21

 

Sidan uppdateras kontinuerligt.

Kontakta oss