Läslyftet i skolan

Läslyftet i skolan är en fortbildning i språk-, läs- och skrivutveckling för lärare i alla ämnen med fokus på kollegialt lärande.

Kontakt

Berit Tornell
berit.tornell@ju.se
036-10 14 01

På uppdrag av Skolverket genomför Högskolan för lärande och kommunikation, Handledarutbildning inom Läslyftet 2019/20 i Stockholm, där deltagarna leder det kollegiala lärandet på respektive skola som deltar i fortbildningen. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslyftets fortbildningsmodell och material finns på lärportalen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersom är öppen och tillgänglig för alla.

Information om Läslyftet i skolan finns på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2020-06-15

Sidan uppdaterad 2015-02-12