Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (uppdrag av Skolverket)

Under läsåret 2021/2022 erbjuder Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping kursen ”Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp”. Utbildningen sker i samarbete med Skolverket.

Öppen för sen anmälan fram till 7 juni

Anmälan sker via antagning.se

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Blanketten hittar du här.PDF


Kontakt

Anna Samuelsson
anna.samuelsson@ju.se
036-10 14 21Utbildningsdagar

Utbildningen genomförs på kvartsfart och erbjuds digitalt via Zoom. Kursen startar den 23 augusti 2021 och sträcker sig till 7 juni 2022 och består av sex obligatoriska träffar per termin. Utbildningstillfällena sker var tredje måndag mellan kl.13-16.

Syfte

Syftet med uppdragsutbildningen är att stärka förskollärarnas kompetens att undervisa i en eventuellt kommande 10-årig grundskola samt att minska skillnaden mellan förskollärarnas utbildning och grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 avseende grundläggande matematikinlärning.

Målgrupp

För deltagande krävs att du har förskollärarexamen eller motsvarande och anställd för undervisning i förskoleklass.

Anmälan

Anmälningskod: HJ-U0125 

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning/Skolverket)

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Blanketten hittar du här.PDF

Möjlighet till validering

I kursen, Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, är det möjligt att genom validering tillgodoräkna tidigare högskoleutbildning samt kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet. Med validering menas i detta sammanhang, kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/ kompetens i förhållande till lärandemålen i kursen. Tillgodoräknande kan ske mot tidigare studier och/eller mot kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat sätt. Validering är således processen och tillgodoräknande är resultatet av tillräckliga kunskaper och färdigheter.

Mer information ges till antagna deltagare i samband med utskick av välkomstbrev efter antagningsbesked som ges under vecka 24. Ansökan om validering ska ha inkommit senast den 28 juni. Ansökan om validering härPDF.

Mer information

KursplanPDF

Mer information hittar du här.

Sidan uppdaterad