Fortbildning för rektorer är kurser som fördjupar och förnyar dina erfarenheter och kunskaper, skapar nätverk och sätter i gång utvecklingsprocesser. Studierna omfattar 7,5 högskolepoäng.


Syfte och innehåll

Hösten 2023 erbjuder vi kursen ”Rektorers hantering av svårlösta problem”. Den är en del av Skolverkets satsning ”Fortbildning för rektorer” och ingår inom utbildningsområdet ”Leda och organisera”. Det övergripande syftet med fortbildningen är att deltagarna ökar sin förmåga och kompetens att leda sin personal i riktning mot verksamhetens mål och att fler barn och elever därigenom når läroplanernas värdegrundsmål och tillhörande kursplaners kunskapskrav.


Den enskilde rektors praktik utgör själva grunden i kursen. Kursen knyter direkt an till rektorers upplevda erfarenheter och utmaningar i sina skolor och till aktörer i och utanför skolan. I kursen skall rektorer identifiera och analysera olika svårlösta problem i vardagsarbetet och utveckla strategier för att hantera dem. Rektorerna kommer i grupp föra diskussioner samt bearbeta sina erfarenheter av svårlösta problem i vardagsarbetet.


Mer om kursens innehåll och mål läser du här. Kursplan Pdf, 117.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Utbildningsform

Kursen genomförs under ett år, med start höstterminen 2023 och avslutas vårterminen 2024. Utbildningstillfällena består av 8 gemensamma dagar och kurstakten motsvarar ca 15 % av en heltid.


Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Bearbetning av litteratur varvas med utvecklingsarbete i den egna verksamheten.


Vid fem utbildningsdagar möts deltagarna på plats i Jönköping på internat, för att ges möjlighet att utbyta och bearbeta erfarenheter i relation till kursens tematik och litteratur. Datumen för internaten är 16-17 oktober 2023, 11-12 januari 2024 samt en dag i maj 2024. De andra utbildningsdagarna är uppdelade i halvdagar och består av distansstudier (föreläsningar och grupparbete) via Zoom.


Examinationsuppgift

Uppgifterna introduceras vid kursstart och utgörs av ett litteraturseminarium samt ett utvecklingsarbete som pågår under kursens gång. Utvecklingsarbetet ska dokumenteras skriftligt och slutförs som en skriftlig examinationsuppgift som också presenteras muntligt vid ett avslutande seminarium för kursdeltagarna.


Finansiering

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Staten betalar lärosätets kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar.


Ansökan

Huvudmannen anmäler sina skolledare senast 17 april via Skolverkets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där det även finns mer information om satsningen.


Behörighet till kursen har den som har fullgjort den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet eller äldre statlig rektorsutbildning eller motsvarande. Dessutom krävs att ha arbetat som rektor, bitr. rektor eller i motsvarande position på minst halvtid under ett år.


Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
style Utbildningstyp: Kompetensutveckling
verified_user Behörighet: Satsningen vänder sig till den som har fullgjort den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet eller äldre statlig rektorsutbildning eller motsvarande. Dessutom krävs att ha arbetat som rektor, bitr. rektor eller i motsvarande position på minst halvtid under ett år.
event Kursstart: 16 oktober 2023
local_library Studieform: Internat samt distansträffar på Zoom
place Ort: Jönköping
clear_all Nivå: Avancerad
data_usage Omfattning: 7,5 hp
language Språk: Svenska
rotate_right Ansökningstid: 15 mars till 17 april

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss