style Utbildningstyp: Fristående kurs
event Kursstart: Hösten 2022
place Ort: Online, med träffar i Jönköping

Agile Production Development

The purpose of the course is to build the required knowledge and skills for efficient cross-disciplinary production development work. The course combines latest theories with practical cases from participating companies.

The course gives students the required knowledge and skills for efficient cross-disciplinary production development work. Assignments are based on theory and industrial needs, that will be further developed in practical cases selected in close collaboration with their respectively companies. The students will be trained in agile planning methods/principles and an iterative way of working in a structured manner. The aim is to meet challenges/deviations in production development projects by implementing agile feedback-loops and innovative methods and principles.

The course includes the following elements:

Knowledge Intensive Product Realisation

 • Challenges in industrial companies
 • Overview processes and change management
 • Organize for Information exchange and learning

Agile Project Management

 • Agile history and background, including methods and principles
 • Project management and decision making
 • Organization, collaboration and communication.
 • Iterative development methods
 • Planning, including Visible Planning (VP)

Production Concept Development

 • Requirement management, Product architecture and Production system
 • Innovative thinking and activities
 • Tools and methods for innovation and evaluation


Production Concept Selection and Decisions

 • Decision support and evaluation of alternatives
 • Tools and methods for concept presentation and selection
 • Implementation and follow-up


Dag Raudberget, universitetslektor

Avdelningen för industriell produktutveckling, produktion och design


 

 

 

Julia Trolle, universitetsadjunkt

Avdelningen för industriell produktutveckling, produktion och design


Studieform

Kursen ges på distans med föreläsningar online och innehåller tre obligatoriska träffar på Tekniska Högskolan i Jönköping, om möjligt. Kursen löper över ca 13 veckor på kvartsfart med kursträffar 1-2 dagar ca en gång/månad. Vi vänder oss främst till yrkesverksamma deltagare och konkreta industrinära frågeställningar prioriteras. Tanken är att alla deltagare, parallellt med kursen, ska kunna applicera det teoretiska innehållet direkt i sin egen yrkespraktik.

Via kursens lärplattform får du tillgång till webbföreläsningar och diskussionsforum och med e-möten kan vi kommunicera på distans och diskutera de utmaningar vi arbetar med i kursen. Ca 1 gång per månad träffas vi i Jönköping vilket ger möjlighet till praktiska övningar och nätverkande med kollegor och forskare/lärare med spetskompetens inom området.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras och utvecklas inom projektet PREMIUM som är ett KK-finansierat projekt.

 

Behörighet genom validering av reell kompetens

Här görs en strukturerad bedömning (validering) av kompetens utifrån både formella meriter (betyg och examensbevis) och arbetslivserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen.

För att vi ska kunna validera, laddar du upp din meritförteckning till din anmälan på antagning.se där du gör din anmälan. Meritförteckningen ska innehålla:

 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Utbildningar
 • Kunskaper i engelska
 • Påskrift av närmaste chef

För att underlätta din ansökan, använd gärna mallen nedan:

Mall Meritförteckning Word, 31.7 kB, öppnas i nytt fönster.

 

ELLER

 

Särskild behörighet

40 högskolepoäng inom huvudområdet Teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet inom relevant område i industrin eller motsvarande.

Bifoga tjänstgöringsintyg under fliken ”Meriter” på antagning.se där du gör din anmälan. Använd gärna vår mall nedan för tjänstgöringsintyg.

Mall Tjänstgöringsintyg Word, 29.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningen ges vid: Tekniska Högskolan
verified_user Behörighet: Alt. 1: Den sökande måste minst ha 40 högskolepoäng inom huvudområdet Teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet inom relevant område i industrin eller motsvarande.

Alt. 2: Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en individuell strukturerad bedömning (validering) av kompetens utifrån både formella meriter (betyg och examensbevis) och arbetslivserfarenhet.
event Kursstart: Stängd för ansökan
place Ort: Online, torsdagar 10:00-12:00, om möjligt med tre obligatoriska träffar i Jönköping.
rotate_right Studietakt: Kvartsfart
clear_all Nivå: Avancerad
data_usage Omfattning: 13 veckor
language Språk: Engelska

Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation, syftar till att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Projektet är ett samarbete med Mälardalens högskola och finansieras av KK-stiftelsen. 

Att kunna anpassa sin verksamhet till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter snabbt ska kunna nå nya marknaden är idag avgörande. För att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning.
För att kunna skapa relevanta och industrinära kurser inbjuder vi er i industrin att delta i utvecklingen av dessa kurser så att de på bästa sätt ska passa just er verksamhet.

Kurserna kombinerar studier online med fysiska träffar för att kunna lära av varandra och bredda sitt nätverk. Kurserna ges på avancerad nivå om 5 högskolepoäng/kurs och läses på ca kvartsfart. 

Kontakta ossKontaktpersoner