Automation - möjligheter och utmaningar

Kurs inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma. Kvartsfart, 5 hp

Studieort: Online, med träffar i Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Med ökande automatiseringslösningar i produktionssystem finns utmaningar såväl som möjligheter för att lyckas välja, utveckla eller beställa en effektiv, flexibel och stödjande automatiseringslösning. I kursen utforskas olika typer av automatiseringsstrategier och möjligheter som relateras till kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Observera att kursen ges på engelska.

Sök nu! Platser finns kvar till höstens start!

Automation - Possililities and Challenges

The main purpose of the course revolves around introduction of the applications that automation systems could have for production and manufacturing operations. The course consists of different themes, including industrial robotics, automation equipment and hardware components, as well as practical insights and discussions on why and how to automate in productions.

Within the area of increasing automation solutions in production systems there are several challenges as well as opportunities in order to manage to select, develop or order an efficient, flexible and supportive automation solution. In the course different types of automation strategies and possibilities are explored and related to flexibility, cost efficiency and flexibility.

The course includes the following elements:

  • Introduction to different automation solutions, e.g dedicated versus flexible, robot or single axis movements, definition, grippers
  • Selection of tasks possible to automate
  • Technologies within automation, e.g. sensors, gripping technologies, …
  • Conceptual design of automation task
  • Benchmarking automation technologies


Läs merLäs mindre

Studieform

Kursen ges på distans med föreläsningar online och innehåller tre obligatoriska träffar på Tekniska Högskolan i Jönköping och/eller Campus Värnamo. Kursen löper över 13 veckor på kvartsfart med kursträffar 1-2 dagar ca en gång/månad. Vi vänder oss främst till yrkesverksamma deltagare och konkreta industrinära frågeställningar prioriteras. Tanken är att alla deltagare, parallellt med kursen, ska kunna applicera det teoretiska innehållet direkt i sin egen yrkespraktik.

Via kursens lärplattform får du tillgång till webbföreläsningar och diskussionsforum och med e-möten kan vi kommunicera på distans och diskutera de utmaningar vi arbetar med i kursen. Ca 1 gång per månad träffas vi i Jönköping vilket ger möjlighet till praktiska övningar och nätverkande med kollegor och forskare/lärare med spetskompetens inom området.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras och utvecklas inom projektet PREMIUM som är ett KK-finansierat projekt.

Lärare

Kerstin Johansen, biträdande professor

Avdelningen för industriell produktutveckling, produktion och design


Milad Ashour Pour, postdoktor

Avdelningen för industriell produktutveckling, produktion och design


Projektet PREMIUM

Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation, syftar till att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Utbildningen ges i samarbete med Mälardalens högskola och finansieras av KK-stiftelsen. 

Att kunna anpassa sin verksamhet till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter snabbt ska kunna nå nya marknaden är idag avgörande. För att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning.
För att kunna skapa relevanta och industrinära kurser inbjuder vi er i industrin att
delta i utvecklingen av dessa kurser så att de på bästa sätt ska passa just er
verksamhet.

Kurserna kombinerar studier online med fysiska träffar för att kunna lära av varandra och bredda sitt nätverk. Kurserna ges på avancerad nivå om 5 högskolepoäng/kurs och läses på ca kvartsfart. 

Andra kurser inom PREMIUM


Omfattning:

13 veckor

Nivå:

Avancerad

Studietakt:

Kvartsfart

Ort:

Online, med tre obligatoriska träffar i Jönköping/Värnamo. Preliminära datum för träffar: 17/9 kl 9:00 - 18/9 kl 14:00, 15/10 kl 9-16 & 11/11 kl 13:00 - 13/11 kl 13:00.

Språk:

Engelska

Programstart:

31 augusti 2020

Anmälan:

Anmälan öppnar 16 mars, löpande antagning, maximalt 40 platser.

Behörighet:

Alt. 1: Den sökande måste minst ha en kandidatexamen (dvs motsvarande 180 ECTS-poäng från ett erkänt universitet) med minst 90 poäng i maskinteknik, industriell organisation och ekonomi eller byggnadsteknik eller liknande, och 15 poäng matematik. Engelska motsvarande Engelska 6 i den svenska gymnasieskolan (eller liknande). Den sökande måste också ha ett års kvalificerad arbetslivserfarenhet.

Alt. 2: Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning utifrån fem års relevant yrkeserfarenhet.

Urval

Löpande antagning, besked om antagning ges senast en månad efter ansökan.

Examen

5 högskolepoäng