style Utbildningstyp: Fristående kurs
event Kursstart: Hösten 2022
place Ort: Online, med träffar i Jönköping

Kurs inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma. Kvartsfart, 5 hp

The course contains the basic concepts needed for implementation of industry 4.0. The students will get an understanding of the defining concepts and technologies of industry 4.0 and how to get up and running with data gathering, analysis and the digitalization of production systems. The course covers different areas such as mechanical engineering, control technology, production technology, automation, computer science and electrical engineering.

 

The aim of this course is to provide students with knowledge and understanding of the key concepts for the Design for Industry 4.0 and Smart Production development, current practices, tools and processes, and possible future developments routes.


The course includes the following elements:

 • Internet of things platforms and technology for device communication
 • Sensors for data collections
 • Data collection and storing using time series databases
 • Data analysis and visualization
 • Exploration of life-phases, challenges and technologies required to develop Smart Products, Production Platforms and Services
 • Introduction of latest initiatives worldwide that tie with Design for Industry 4.0 and Smart products
 • Overview of the benefits further development of Industry 4.0 will bring for industry
 • Value chains and value creation though life
 • Introduction of the Though-Life Engineering and Through-Life Engineering Services (TES) concepts
 • Resources required for the Design for Industry 4.0 and Smart Products and Production Platforms
 • Guided practical design studies


Mirza Cenanovic, universitetslektor

Avdelningen för produktutveckling


 

 

 

Ramona Dogea, doktorand

Studieform

Kursen ges på distans med föreläsningar online och innehåller tre träffar på Tekniska Högskolan i Jönköping, om möjligt. Kursen löper över ca 13 veckor på kvartsfart med kursträffar 1-2 dagar ca en gång/månad. Vi vänder oss främst till yrkesverksamma deltagare och konkreta industrinära frågeställningar prioriteras. Tanken är att alla deltagare, parallellt med kursen, ska kunna applicera det teoretiska innehållet direkt i sin egen yrkespraktik.

Via kursens lärplattform får du tillgång till webbföreläsningar och diskussionsforum och med e-möten kan vi kommunicera på distans och diskutera de utmaningar vi arbetar med i kursen. Ca 1 gång per månad träffas vi i Jönköping vilket ger möjlighet till praktiska övningar och nätverkande med kollegor och forskare/lärare med spetskompetens inom området.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras och utvecklas inom projektet PREMIUM som är ett KK-finansierat projekt.

 

Behörighet genom validering av reell kompetens

Här görs en strukturerad bedömning (validering) av kompetens utifrån både formella meriter (betyg och examensbevis) och arbetslivserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen.

För att vi ska kunna validera, laddar du upp din meritförteckning till din anmälan på antagning.se där du gör din anmälan. Meritförteckningen ska innehålla:

 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Utbildningar
 • Kunskaper i engelska
 • Påskrift av närmaste chef

För att underlätta din ansökan, använd gärna mallen nedan:

Mall Meritförteckning Word, 31.7 kB, öppnas i nytt fönster.

 

ELLER

 

Särskild behörighet

40 högskolepoäng inom huvudområdet Teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet inom relevant område i industrin eller motsvarande.

Bifoga tjänstgöringsintyg under fliken ”Meriter” på antagning.se där du gör din anmälan. Använd gärna vår mall nedan för tjänstgöringsintyg.

Mall Tjänstgöringsintyg Word, 29.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningen ges vid: Tekniska Högskolan
verified_user Behörighet: Alt. 1: Den sökande måste minst ha 40 högskolepoäng inom huvudområdet Teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet inom relevant område i industrin eller motsvarande.

Alt. 2: Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en individuell strukturerad bedömning (validering) av kompetens utifrån både formella meriter (betyg och examensbevis) och arbetslivserfarenhet.
event Kursstart: Hösten 2022
place Ort: Online, torsdagar 13:00-15:00, om möjligt med tre obligatoriska träffar i Jönköping..
rotate_right Studietakt: Kvartsfart
clear_all Nivå: Avancerad
data_usage Omfattning: 13 veckor
language Språk: Engelska

Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation, syftar till att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Projektet är ett samarbete med Mälardalens högskola och finansieras av KK-stiftelsen. 

Att kunna anpassa sin verksamhet till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter snabbt ska kunna nå nya marknaden är idag avgörande. För att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning.
För att kunna skapa relevanta och industrinära kurser inbjuder vi er i industrin att delta i utvecklingen av dessa kurser så att de på bästa sätt ska passa just er verksamhet.

Kurserna kombinerar studier online med fysiska träffar för att kunna lära av varandra och bredda sitt nätverk. Kurserna ges på avancerad nivå om 5 högskolepoäng/kurs och läses på ca kvartsfart. 

Kontakta ossKontaktpersoner