style Utbildningstyp: Fristående kurs
event Kursstart: Vecka 6, 2023
place Ort: Online

Underhåll 5.0

Lär dig leda strategiskt underhåll för hållbar produktion! Med ett helhetsgrepp utifrån ett människocentrerat perspektiv som inkluderar såväl hårdvara och mjukvara som människa tas underhållet till nästa nivå. Utifrån modeller och teorier analyserar du nya strategier för ert underhåll – utmanas och utvecklas tillsammans med andra från industrin!


För vem?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med strategiska underhållsfrågor kopplade till produktionsprocesser till exempel i rollen som underhållsansvarig/chef, projektledare, produktionsutvecklare, produktionschef eller underhållstekniker/ produktionstekniker.


Kursen hjälper dig att motivera en underhållsstrategi för att utveckla ditt företags produktionsprestanda för en hållbar produktion. Framtidens kunskapsintensiva och innovativa produktionsutveckling bygger på att vi tar hjälp av bland annat simulering för att utveckla underhållsverksamheten. För att möta framtidens utmaningar kommer vi i kursen nyttja olika typer av simulering för att erfara dynamiken hos olika underhållsstrategier och förstå dess konsekvenser på produktion. Vi kommer också diskutera olika typer av underhållskulturer för att du ska kunna få bättre verktyg för att utveckla en förbättringsplan specifikt för ditt företag.


Exempel på innehåll:

 • Introduktion till taktiska arbetssätt för underhåll, såsom avhjälpande, förebyggande och tillståndsbaserat underhåll
 • Människans nya roll i Underhåll 5.0
 • Teori och diskussioner angående reaktivt och proaktivt underhåll och dess ekonomiska konsekvenser
 • Underhållets ekonomiska betydelse
 • Livscykelkostnadsberäkningar, nyckeltal inom underhåll och dess möjliga konsekvenser på underhålls- beteendet
 • Kopplingen mellan underhålls- verksamheten och produktion


Lärare

Gary Linnéusson, universitetslektor

Avdelningen för industriell produktutveckling, produktion och design

Studieform

Kursen är helt på distans men med tre obligatoriska online möten kl 9-15. Därutöver ses vi på regelbundna kortare avstämningar online. Kursen löper över 13 veckor på kvartsfart med kursträffar 1-2 dagar ca en gång/månad. Vi vänder oss främst till yrkesverksamma deltagare och konkreta industrinära frågeställningar prioriteras. Tanken är att alla deltagare, parallellt med kursen, ska kunna applicera det teoretiska innehållet direkt i sin egen yrkespraktik.

Via kursens lärplattform får du tillgång till webbföreläsningar och diskussionsforum och med e-möten kan vi kommunicera på distans och diskutera de utmaningar vi arbetar med i kursen. Ca 1 gång per månad träffas vi i Jönköping vilket ger möjlighet till praktiska övningar och nätverkande med kollegor och forskare/lärare med spetskompetens inom området.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras och utvecklas inom projektet PREMIUM som är ett KK-finansierat projekt.


Alternativ A) Grundläggande behörighet samt minst 4 års arbetslivserfarenhet. Sökande med akademisk examen om minst 180hp inom tekniska/naturvetenskapliga området medges dispens från kravet på arbetslivserfarenhet (eller motsvarande kunskaper).

Den sökande måste minst ha Grundläggande behörighet samt minst 4 års arbetslivserfarenhet (eller motsvarande). Sökande med akademisk examen om minst 180hp inom tekniska/naturvetenskapliga området medges dispens från kravet på arbetslivserfarenhet.

För att vi ska kunna bedöma din behörighet är det mycket viktigt att du direkt när du gör din anmälan laddar upp följande två dokument:

 • Tjänstgöringsintyg som visar minst 2 års yrkeserfarenhet. Använd gärna denna mall för tjänstgöringsintyg Word, 30.8 kB..

 • Dina akademiska meriter (betygsutdrag), Om du har studerat i Sverige efter 1995 och det finns i ett lärosätes system (Ladok) hämtas detta automatiskt några dagar efter att du har skapat ditt konto. Observera att utländska högskolemeriter och svenska högskolemeriter före 1995 behöver laddas upp tillsammans med din anmälan på Antagning.se

Dokumenten laddas upp på Antagning.se / Mina sidor / Meriter / Dokumentuppladdning


Antingen söker du på alternativ A) särskild behörighet enligt ovan eller söker du enligt alternativ B) validering av reell kompetens enligt nedan:


Alternativ B) Behörighet genom validering av reell kompetens

Här görs en bedömning (validering) av kompetens utifrån både formella meriter (betyg och examensbevis) och arbetslivserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen.

För att vi ska kunna validera, laddar du upp följande dokument:
CV innehållande


Dokumentet laddas upp på Antagning.se / Mina sidor / Meriter / Dokumentuppladdning


Har du frågor eller behöver hjälp med din ansökan, tveka inte att kontakta oss:

Madelene Zetterlind Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Stefan Brolin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PREMIUM - Kurser för yrkesverksamma i kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. www.ju.se/premium

Utbildningen ges vid: Tekniska Högskolan
verified_user Behörighet: Alt. 1: Den sökande måste minst ha Grundläggande behörighet samt minst 4 års arbetslivserfarenhet (eller motsvarande). Sökande med akademisk examen om minst 180hp inom tekniska/naturvetenskapliga området medges dispens från kravet på arbetslivserfarenhet.

Alt. 2: Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en individuell bedömning (validering) av kompetens utifrån både formella meriter (betyg och examensbevis) och arbetslivserfarenhet.
event Kursstart: Vecka 6, 2023
place Ort: Online via Zoom. Tre heldags-workshops online.
rotate_right Studietakt: Kvartsfart
clear_all Nivå: Avancerad
data_usage Omfattning: 13 veckor
clear_all Urval: Löpande antagning, besked om antagning ges i början av juli, därefter senast inom ett par veckor.
language Språk: Engelska
rotate_right Ansökningstid: Anmälan öppnar 15 september, maximalt 40 platser.

Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation, syftar till att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Projektet är ett samarbete med Mälardalens högskola och finansieras av KK-stiftelsen. 

Att kunna anpassa sin verksamhet till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter snabbt ska kunna nå nya marknaden är idag avgörande. För att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning.
För att kunna skapa relevanta och industrinära kurser inbjuder vi er i industrin att delta i utvecklingen av dessa kurser så att de på bästa sätt ska passa just er verksamhet.

Kurserna kombinerar studier online med fysiska träffar för att kunna lära av varandra och bredda sitt nätverk. Kurserna ges på avancerad nivå om 5 högskolepoäng/kurs och läses på ca kvartsfart. 

 

Andra kurser inom PREMIUM

 • Agil Produktionsutveckling
 • Automation - möjligheter och utmaningar
 • Utmaningsdrivet utvecklingsarbete
 • Människa - Teknik - Organisation
 • Produkt- and produktionsplattformar
 • Förändringsbara och rekonfigurerbara produktionssystem
 • Underhåll för produktionsprestanda
 • Tillämpad Industri 4.0
 • Additiv tillverkning - koncept, metoder, applikationer
 • Industry 4.0 - Introduction (Mälardalens Högskola)
 • Industry 4.0 - Realisation (Mälardalens Högskola)
 • Industrial Project Management (Mälardalens Högskola)
 • Big Data and Cloud Computing for Industrial Applications (Mälardalens Högskola)
 • Competitive Production Systems (Mälardalens Högskola)

Kontakta ossKontaktpersoner