Tomas Medin, Volvo Powertrain, förklarar varför de är delaktiga i Gjutmagistern.

Varför är ni med i projektet? Och varför är denna satsning viktig för svensk gjuteriindustri?

Vi ser detta som ytterligare en möjlighet att bygga djup kunskap inom vårt företag. En kunskap som vi vet behövs för att förstå och förbättra våra gjuteriprocesser. Vi är ständigt konkurrensutsatta inom vår bransch och det enda sättet att vara steget före är att ha välutbildade, kreativa människor som hjälper till att utveckla vårt företag. Maskiner kan alla köpa. Men kompetens, kreativitet och engagemang är vårt DNA. Det är otroligt svårkopierat.

Tomas Medin

Tomas Medin

Anledningen till varför detta är viktigt för svensk gjuteriindustri är samma som ovan. Vi måste våga satsa på kompetens. Det kan tyckas enklare att investera i maskiner, där det går att mäta ett resultat mycket mer direkt. Men jag är helt övertygad om att det är människorna som kör vår utrustning, designar vårt gjutgods, förstår att omsätta kunskap i praktisk nytta som avgör vår prestanda och därmed vår konkurrenskraft.

Varför skulle du rekommendera någon att söka?

Att utvecklas är att säkra sin anställningsbarhet, det gäller för alla i ett företag att ständigt utvecklas. Vår omvärld står inte still utan förändras hela tiden. Utveckling är jobbigt för att du måste utmana dig själv att ”möblera om” i din egen kunskapsbank, men samtidigt är det fantastiskt kul och nyttigt både för dig själv och för företaget. Alltså en typisk vinna-vinna situation.