Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete 15 hp

Du ska utföra ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap genom att använda relevanta vetenskapliga metoder. Efter kursen ska du ha kunskaper för att självständigt kunna formulera problem, genomföra en undersökning samt analysera och dokumentera utvecklingsarbete.

Kursinnehåll

  • individuell projektplan inom ämnet
  • fördjupning inom valt ämnesområde
  • kvantitativa och/eller kvalitativa metoder
  • forskningsetiska principer
  • opponentskap – kritisk granskning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i huvudområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap, 60 hp, inkl. Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp samt genomgången kurs i Vetenskapliga metoder och statistiska analyser, 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2E
Kurskod/Ladokkod: HBEP11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2022-02-04 14:14:52