Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsterapi, evidensbaserad praxis I 7,5 hp

Inom ramen för denna kurs lär du dig metodiken för att genomföra en systematisk litteraturstudie. Du formulerar en evidensfråga, söker litteratur och värderar den kritiskt.

Kursinnehåll

  • Formulering av evidensfråga
  • Litteratursökning
  • Kritisk värdering av litteratur
  • Implementering i praktisk verksamhet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om minst 90 hp inom arbetsterapi inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HE1R20
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2011-12-13 12:54:48