Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kemi 7,5 hp

Kursinnehåll

- spektrofotometri
- volymetriska beräkningar
- kemisk jämvikt
- syra-bas
- grundläggande elektrokemi
- termodynamik
- vägning, lösningsberedning och spädning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HKEG17
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2017-04-28 15:21:06