Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Molekylärbiologi 7,5 hp

Kursinnehåll

- molekylär anatomi hos kromosomer och gener
- DNA-, RNA- och proteinsyntes
- reglering av genaktivitet
- subcellulär struktur och organisation
- molekylärbiologiska metoder
- molekylärbiologisk laboration

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Biokemi I, 7,5 hp och Biokemi II, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: HMOK17
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2017-11-24 13:10:37