Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Didaktiskt arbete i förskolan II 15 hp

Kursinnehåll

  • Filosofiska och teoretiska perspektiv på lek, utforskande, lärande och omsorg i relation till subjektskapande
  • Estetiska lärprocesser
  • Förskolans didaktik och undervisning
  • Förskollärares förhållningsätt till undervisning och omsorg
  • Interkulturalitet och flerspråkighet i förskolan

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 120 hp inom förskollärarprogrammet. Av Utbildningsvetenskaplig kärna, 33 hp ska Förskola, skola, och läraryrke på vetenskaplig grund för förskollärare, 10,5 hp, Lärande och utveckling för förskollärare, 7,5 hp, Förskola i ett föränderligt samhälle, 7,5 hp samt Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan, 7,5 hp eller motsvarande ingå. Av Förskolepedagogiskt område, 45 hp ska Didaktiskt arbete i förskolan I, 15 hp och Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan, 15 hp samt Naturvetenskap och teknik i förskolan, 15 hp eller Utforskande matematik i förskolan, 15 hp ingå. Av Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska VFU I, 4,5 hp, VFU II, 7,5 hp samt VFU III, 7,5 hp ingå.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LD2R23
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-07-06 08:16:03