Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i Produktutveckling (Final Project Work in Product Development) 30 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

The course consists of writing a master thesis. The course includes coaching seminars, but is based on independent work. At the end of the course all students must defend their thesis at a public seminar, act as a main opponent at another student seminar and actively take part in three other final seminars.

The course includes:
- Project planning
- Literature review
- Collection, processing and analysis of data
- Development work (if applicable)
- Report writing
- Oral presentation and opposition at the School of Engineering in Jönköping

Förkunskapskrav

Minst 63 hp inom masterprogrammet, inklusive 21 hp matematik, ska vara godkända. Dessutom ska examen på grundnivå vara klar.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TETT23
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-09-08 10:17:38