Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Näringslivsförlagd kurs i Produktutveckling (Industrial Placement Course in Product Development) 9 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Villkor för ett professionellt förhållningssätt i sin kommande yrkesutövning.
Det företagsrelaterade innehållet anpassas till uppdragsgivarens professionella verksamhet. Några exempel på innehåll är:
- studenten följer och bidrar med kunskap i ett pågående projekt
- studenten studerar och deltar i en pågående produktframtagningsprocess
- studenten deltar i yrkesutövning med relevans för utbildningens huvudområde
- studenten planerar och genomför kompetensutveckling för personal hos uppdragsgivaren
Skriftlig och muntlig reflektion och erfarenheterna från yrkesutövningen samt dokumentation av dessa.

Förkunskapskrav

Godkända kurser om minst 30 hp inom masterprogrammet

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: TNFS24
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-07-01 07:38:31