Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Degree of Master of Science (60 Credits) with a major in General Management, 60 hp

Engineering Management förbereder dig för att arbeta inom företagsroller som kräver en bred förståelse för ledarskap i kombination med teknisk kunskap.

Programmet är utformat för att möta en växande efterfrågan på utexaminerade som kan kombinera sitt tekniska kunnande med ledarskap inom industri- och ingenjörssektorn. Kompetensen är lika viktig vid förnyandet av små och medelstora företag som för integrationen av stora internationella distributionskedjor.


Här rustas studenterna för att arbeta på positioner som kräver en bred förståelse av ledarskap i kombination med tekniskt kunnande. Kurserna går igenom ett brett urval av ämnen inom ledarskap som anses nödvändiga för ingenjören som vill utvecklas till en ansvarstagande företagsledare, aktuell för flera olika ledarroller. Kurserna berör bland annat ansvarstagande ledarskap, strategisk förnyelse, internationalisering, innovation, metoder för affärsanalys och praktisk övning i att skriva och presentera företagsrapporter.


Engineering Management undervisas i ett samarbete mellan Jönköping International Business School (JIBS) och Tekniska Högskolan. Kurserna i sin tur innefattar samarbeten mellan studenter, yrkesverksamma och föreläsare med bakgrund inom såväl företagande som teknologi, för att säkerställa programmets praktiska relevans och dra fördel av studenters förhandskunskaper inom teknik. Aktiviteterna kommer att lära studenterna arbeta i olika konstellationer och säkerställa att kunskaperna och färdigheterna går att tillämpa i praktiken.


All undervisning sker på engelska. Eftersom Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan är internationella skolor med internationella fakulteter, och programmet är öppet för studenter från hela världen, kommer kurserna att tillhandahålla en internationell lärandeupplevelse sett till både atmosfär och kursinnehåll.

Efter utbildningen kommer du att tillhöra en efterfrågad grupp av utexaminerade med examen inom både teknik och ledarskap. Du kommer att vara kvalificerad för ett brett urval av jobb, och särskilt ledarroller som kräver en förståelse för de tekniska processerna samtidigt som du leder projekt, avdelningar, anläggningar eller hela företag. Efter utbildningen kommer du också ha större chanser att förverkliga dina egna affärsidéer eller vara en innovativ del av redan befintliga företag.

Programmet ges vid Jönköping International Business School
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Urval: Avancerad nivå
Behörighet: Kandidatexamen eller yrkesexamen, 180 hp. Minst 90 hp i teknik eller motsvarande samt Engelska 6.
Anmälningskod: HJ-MS110
Examen: Degree of Master of Science (60 Credits) with a major in General Management

Studiealternativ på halvfart

Although no prior work experience is required to enter the programme it is encouraged. For applicants already working in industrial and engineering sectors the programme can under certain circumstances be studied at half speed over two years as an alternative to one year full-time studies. In such case an individual study plan must be applied for upon acceptance to the programme. Please note that the programme still runs on campus during the day-time so even at half speed you would need to be present regularly and have a job that can offer enough flexibility during this period. For more information on this option contact the Programme Director (see Contacts).


Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetslektor företagsekonomi
  • Jönköping International Business School