Programmet för Hösten 2022 är inställt. Se Magisterprogram i gerontologi istället.

Gerontologi är läran om äldre och åldrande från en individ- och samhällsnivå. Kunskapen behövs snart i alla professioner och samhällen, för att hantera de förändringarna ett åldrande samhälle innebär.

De lokala kurserna i programmet läser ni tillsammans med studenterna från vårt Magisterprogram i gerontologi. Utbildningen är tvärprofessionell och riktar sig till dig som arbetar med äldre. Kurserna bygger på forskningsbaserad kunskap om socialt, biologiskt och psykologiskt åldrande och du kommer att utveckla dina kunskaper teoretiskt och metodologisk.

 

Utbildningen innehåller en introduktionskurs i gerontologi via Lunds Universitets web-baserade plattform, tre NordMaG-gemensamma kurser om 10hp med en veckas undervisning på respektive campus, samt ett större examensarbete om 30hp.

 

Programmet är på halvfart och är mestadels web-baserat. Upplägget ger dig möjlighet att kombinera ditt arbete med studier i gerontologi. Masterprogrammet utvecklar dig inom din profession och syftet är att utbilda yrkesverksamma med möjlighet att utnyttja, sprida och generera gerontologisk kunskap med hög relevans för samhället.

Som student i NordMaG läser du gemensamma kurser vid partneruniversiteten. Kurserna är på distans, men Islands universitet, NTNU och Jönköping University har en campusbaserad vecka var. Campusveckorna utomlands finansieras av stipendium från Nordplus Gerontology Network. Dessa kurser ges på engelska.

 

Under campusveckorna bjuder vi oftast in internationella föreläsare. Just nu pågår ett samarbete mellan Institutet för gerontologi vid Jönköping University och Tomsk Polytechnic University i Ryssland.

En master i gerontologi ger dig internationellt relevant spetskompetens om äldre och åldrande, oavsett om du arbetar som hälso- och sjukvårdspersonal, socionom, chef för äldreomsorg, pedagog, eller i ett annat yrke där du möter äldre eller deras anhöriga. För dig som vill vidareutbilda dig ger programmet också behörighet till forskarutbildning inom gerontologi, eller andra närliggande ämnen som rör äldre och äldres situation, till exempel hälsa och välfärd, psykologi, vårdvetenskap eller sociologi.

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig