Anton läser förskollärarutbildning i Oskarshamn

Anton Karlsson är en av dem som 2020 började studera förskollärarutbildningen i Oskarshamn, men med Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som utbildningssamordnare. Han är nöjd med utbildningen än så länge.

Anton, student på förskollärarprogrammet

– Jag tycker att det har varit intressant och lärorikt. Vi har redan fått vara ute på VFU (Verksamhetsförlagd Utbildning) i två omgångar vilket jag tycker varit nyttigt då det är kul att se hur teori kan förankras i praktiken. Det är också bra att vi får göra det så pass tidigt i utbildningen eftersom man då kan se om det är ett yrke som passar en själv.

Högskolan för lärande och kommunikation slöt 2020 avtal med Oskarshamn, Värnamo och Eksjö om utlokaliserad förskollärarutbildning. Den kanske största vinsten för de som läser, eller har tänkt att söka utbildningen, är att man slipper att pendla eller ordna boende i Jönköping. För Anton var det trots allt inte den avgörande faktorn.

– Egentligen spelade det inte någon större roll. Jag är bosatt på en ort mellan Oskarshamn och Växjö och valde därför mellan dessa två studieorter. Det slutgiltiga valet föll på Oskarshamn då jag har anhöriga som är bosatta där.

Alla föreläsningar livestreamas från HLK vilket innebär att studenterna i Oskarshamn är lika involverade som studenterna som sitter på plats.

– Jag tycker att livestreamade föreläsningar fungerar bra. Vi ges möjlighet att kunna ställa frågor till den som föreläser om vi undrar något.

Jag tycker att det är en bra utbildning som ger oss grunden för att kunna ta oss an vår blivande yrkesroll som förskollärare.

Anton skulle inte tveka att rekommendera andra att söka till förskollärarutbildningen.

– Jag tycker att det är en bra utbildning som ger oss grunden för att kunna ta oss an vår blivande yrkesroll som förskollärare. Jag tror dock att vi efter utbildningen inte kommer vara fullärda utan att det alltid finns potential till vidare kunskapsutveckling. Detta är något som jag tycker är fint med förskolläraryrket. I jämförelse med mina erfarenheter från grundskolläraryrket finner jag en stor trygghet i att man i förskolan jobbar mer sammansvetsat i ett arbetslag. Detta ser jag som positiv då man alltid kan stötta varandra i arbetet. Värt att komma ihåg är att ingen dag på förskolan är den andra lik och man ställs alltid inför nya problem och utmaningar i sin yrkesroll. Dessa problem kan ibland känns jobbiga men då barnen ofta ger så mycket glädje tillbaka kommer det enligt mig alltid vara värt, avslutar han.

Ansökan öppnar den 15 mars.

Sidan uppdaterad