Amina har praktik på Ordfront

Amina brinner för demokratifrågor och mänskliga rättigheter. Just nu gör hon praktik på Ordfront i Stockholm där hon bland annat varit delaktig i planeringen och genomförandet av en digital demokratikonferens. På grund av pandemin har hon fått anpassa sig till distansarbete och tycker att det har fungerat riktigt bra tack vare god handledning, fikastunder i Zoom och ett öppet sinne.

Amina i en vit tröja vid sin laptop

Beskriv lite kort Ordfronts verksamhet.

Ordfront är en partipolitisk och religiöst obunden organisation som verkar för alla människors lika värde och rättigheter, för demokrati, solidaritet och för en bred samhällsdebatt. De är baserade i Stockholm och anordnar utbildningar, kurser, seminarier, debatter och konferenser inom mänskliga rättigheter och demokrati. Ordfront är årligen huvudman och en av tio huvudarrangörer för Mänskliga Rättighetsdagarna.

Kan du ge några exempel på projekt som du är involverad i?

Trots att coronapandemin har inneburit en hel del förändringar för Ordfronts verksamhet så har jag fått ägna mig åt flera intressanta saker. Allt från att designa marknadsföringsstrategier, ta fram material till onlinekurser till att sköta sociala medier och hjälpa till med lite administrativa uppgifter.

Under hela praktikperioden har jag haft ett individuellt arbete där jag samlat in och jämfört olika regioner och kommuners villkor för stöd till det civila samhället. Ett väldigt omfattande arbete, men som varit både utvecklande och roligt.

Det största projektet som jag var involverad i var en digital demokratikonferens ”Vems rättigheter, vilken demokrati?” som Ordfront anordnade tillsammans med Mångkulturellt centrum. Under konferensen deltog bland annat EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke och Ilze Brands Kehris, assisterande generalsekreterare i FN. Under arbetet inför konferensen fick jag hjälpa till med allt ifrån att ta fram infomaterial och bilder, skriva ihop texter och publicera på hemsidor, nyhetsbrev och sociala medier i marknadsföringssyfte till att lösa det tekniska samt administrera anmälningarna.

Hur har det funkat med distansarbete under pandemin?

Det har varit en spännande erfarenhet att komma in på en arbetsplats som för tillfället nästan helt och hållet arbetar på distans. Innan praktiken drog igång trodde jag att det skulle vara svårt att komma in i arbetet och känna sig delaktig på arbetsplatsen. Men det har visat sig att med hjälp av en bra handledare, ett tydligt upplägg gällande arbetsuppgifter, veckovisa fikastunder över Zoom och ett öppet sinne så har min VFU överträffat förväntningarna. Även om man saknar den sociala tillvaron och den samhörighet som skapas när man rent fysiskt befinner sig på plats så har jag ändå insett att jag trivs väldigt bra med distansarbete och är öppen för sådant arbete i framtiden. Det har inte minst gett mig gedigna erfarenheter av distansarbete som kan vara nyttiga när jag efter sommaren ger mig ut i ett arbetsliv som kanske ännu präglas av pandemin.

På vilket sätt har du haft nytta av utbildningen?

Erfarenheterna från våra uppsatsskrivningar och andra större arbeten har kommit väl till nytta i mitt individuella arbete där jag fått skriva väldigt mycket.

Jag har även ägnat mig en hel del åt marknadsföring, vilket varit både roligt och nytt för mig. Kunskaperna från kursen ”Communication Theories and Strategies” kunde jag direkt applicera på flera av de arbetsuppgifter jag fått, bland annat att designa olika marknadsföringsstrategier och kampanjer.

Globala studier är ju väldigt brett och täcker många olika perspektiv. Jag har fått lära mig om hållbarhet, fred och konflikt, integration, migration, kultur och globalisering och har under åren utvecklat en bred kompetens och ett helhetsperspektiv som jag tror är väldigt värdefull. Mina kunskaper från utbildningen i kombination med mitt eget intresse för omvärlden har gjort att jag kunnat sätta mig in i Ordfronts arbete relativt enkelt och utan att behöva be om bakgrundsinfo. Jag vet ju redan vilka hållbarhetsmålen är, hur FN och EU fungerar, om mänskliga rättigheter och dess historia och mycket mer.

Har du fått en tydligare bild av vad du vill jobba med?

Jag skulle absolut kunna tänka mig att arbeta inom en organisation som Ordfront i framtiden. Att (digitalt) befinna sig på en arbetsplats och i en atmosfär som aktivt arbetar för att tjäna ett gott syfte är väldigt givande och det är väldigt roligt att känna att jag gör något viktigt.

Jag har också fått upp ett litet intresse för regionerna och deras sätt att arbeta på, vilket jag fått en liten inblick i genom mitt individuella arbete. Det är också en typ av arbetsplats som jag skulle kunna tänka mig att arbeta på.

Men jag har framförallt insett hur ROLIGT det faktiskt är att jobba när jag får jobba med frågor som intresserar mig. Jag vet att områden som mänskliga rättigheter och demokrati ligger mig varmt om hjärtat och jag längtar efter att ge mig ut i arbetslivet och se vart dessa intressen tar mig någonstans.

Sidan uppdaterad