”För mig är Internationellt arbete inte bara en utbildning, utan den definierar på något sätt allt det jag brinner för”

Under vårterminen 2020 var Anita i Kiev i Ukraina och genomförde en fältstudie inför sitt examensarbete. Studien handlade om krigsveteraner och deras återanpassningsprocess efter kriget i Donbass. Anita har alltid haft ett stort intresse för freds- och konfliktfrågor och vill gärna jobba med Ryssland- och Eurasienfrågor.

Anita, student

Berätta om din fältstudie och varför du valde Ukraina

Jag har länge haft ett starkt intresse för Ryssland och Eurasienfrågor. Ukraina befinner sig i ett väldigt unikt politiskt läge, vilket gör det till ett spännande land att kolla närmare på. Inte endast på grund av dess politiska situation, utan också för dess kultur och historia. I min fältstudie genomför jag intervjuer med veteraner från kriget i Donbass i östra Ukraina. Jag vill undersöka närmare vad deras upplevelser av återanpassningsprocessen har varit efter att ha avslutat sin militärtjänst. Det är en väldigt viktig del i det fredsbyggande arbetet för stater som varit i konflikt. Sedan konflikten startade år 2014 har pressen på staten i Ukraina ökat nu när de står inför utmaningen med cirka 350,000 veteraner som återvänt och måste integreras in i samhället igen på ett långsiktigt sätt.

Vad har du för planer för framtiden, vad vill du jobba med?

Får jag drömma fritt vill jag gärna jobba med Ryssland-frågor på något vis. Det hade varit häftigt att bli analytiker inom specifikt Ryssland- och Eurasienfrågor med fokus främst på rysk försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik. Men så länge det är inom den geografiska regionen är jag öppen för det mesta!

I programmet ingår 10 veckors praktik (VFU) – varför är det viktigt med praktik?

Min praktik spenderade jag på en organisation i Palestina som arbetar med konflikttransformation på lokal nivå. I nästan tio veckor fick jag se all min teoretiska kunskap komma till liv. Det vi hade läst om i böckerna, som på något sätt tycktes så långt bort blev nu min verklighet. Att uppleva en mångårig konflikt på nära håll och dess komplexitet förändrade mitt liv. Samtidigt som det fick mig att inse att det är precis inom denna kontext jag vill arbeta i. Praktik är otroligt viktigt! Det är en unik möjlighet att uppleva världen och befinna sig i en interkulturell kontext. Inte bara för att du får användning av kunskapen du fått under utbildningen, men även för att man rätt snart inser att det sker mycket utanför Sveriges gränser som man aldrig kan greppa innan man ger sig ut i världen. Utan tvekan den bästa upplevelsen i hela mitt liv, som jag för alltid kommer att vara tacksam för!

Du har ett stort samhällsengagemang och är med i olika föreningar. Vad betyder det för dig?

Mitt engagemang betyder allt för mig! För mig är IA-programmet inte bara en utbildning, utan den definierar på något sätt allt det jag brinner för. Genom mitt samhällsengagemang får jag utlopp för detta på ett konkret sätt. Att skapa och bidra till förändring på lokal nivå är inte att underskatta! Jag skulle uppmana alla att prova gå med i en förening eller ge sig på ett projekt inom någon av de frågor man brinner för. Dels skapar det möjligheter att utvidga sitt kontaktnät, men är även är en bra möjlighet att utveckla sin personliga kompetens på.

Vad är det bästa med IA-programmet?

Det finns otroligt mycket som är bra med IA-programmet, men det som jag främst tar med mig nu när jag snart tar examen är de otroliga möjligheter som erbjuds under programmets gång. Vi växlar mellan teori och praktisk kunskap som vi på olika sätt får nytta av. För mig som är främst intresserad av freds- och konfliktfrågor var det spännande att se kopplingen mellan det vi lärde oss inom kurserna som hade just fokus på detta område för att sedan applicera och analysera denna kunskap konkret i en internationell kontext genom praktik. Sedan vill jag lyfta alla fantastiska lärare som finns inom programmet och som har varit en stor inspiration för mig!

Tips till blivande studenter – varför ska jag söka IA-programmet?

Du ska söka IA-programmet om du har ett intresse av att förstå världen och varför den ser ut som den gör utifrån ett bredare perspektiv. Kanske har du flera intresseområden och vill hitta ett sätt att kombinera dessa på? Då är detta rätt spår för dig! Du får en bred grund att stå på samtidigt som du får ett flertal möjligheter att åka utomlands för att fördjupa dig inom dina intresseområden, eller utforska möjligheterna till att arbeta med internationella frågor inom Sverige. Det finns otaliga vägar att gå, det är bara att prova sig fram tills det känns rätt för just dig!

Sidan uppdaterad