Cornelia visste från början att hon ville arbeta praktiskt med bistånd och rättighetsfrågor

Cornelia Johansson tog examen 2014. Därefter byggde hon på med en master i fred och konfliktstudier, en Minor Field Study i Malawi och olika trainee-tjänster. Många bäckar små ledde till en tjänst på FNs Peacebuilding Secretariat i Sri Lanka där hon jobbade i drygt ett år. Idag är hon verksamhetsutvecklare på Brottsofferjouren Sverige

Cornelia Johansson. före detta student

- Jag har alltid varit intresserad av internationella frågor och rättvisa, och eftersom jag ville arbeta praktiskt med bistånd och rättighetsfrågor så var globala studier det perfekta programmet för mig. Det som lockade mig framförallt var möjligheterna till utlandsstudier och VFU (praktik) i fält, samt Jönköping som studentstad.

Vad var det bästa med utbildningen? 

- Det bästa var också möjligheterna som jag fick. Jag gjorde praktik både i Bosnien och i Etiopien, samt studerade utomlands vid Penn State University i USA. Vid Penn State läste jag kurser i Gender Studies och African American History. Jag förbättrade min akademiska engelska ytterligare och fann goda vänner som jag fortfarande håller kontakt med idag. Under hela min studietid hade jag mest roligt och försökte utforska så mycket som möjligt, men blev otroligt lärorika perioder i mitt liv som definitivt har hjälpt mig komma dit jag är idag. När det gällde praktiken så var det framförallt chansen att få uppleva en arbetsplats där andra kulturer är norm samt att få se vad det innebär att arbeta i repressiva miljöer, som jag tagit med mig till arbetet jag har idag.

- Sen uppskattade jag också att JU är en internationell högskola. I vissa kurser hade vi internationella studenter som gjorde att det blev dynamiska diskussioner och grupparbeten.

Hur lång tid efter examen fick du jobb?

- Jag började studera globala studier direkt efter gymnasiet. Eftersom jag fortfarande inte hade så mycket erfarenhet när jag tog examen och det är hård konkurrens om jobben så valde jag att studera vidare. Jag läste en master i fred och konfliktstudier vid Umeå Universitet och praktiserade ytterligare en termin på internationella avdelningen på en svensk biståndsorganisation. Eftersom jag inte gjorde någon Minor Field Study (fältstudie) när jag studerade så tog jag chansen att söka detta under min sista termin i Umeå, och åkte då till Malawi för att skriva min masteruppsats om biståndseffektivitet för lokala NGOs. Efter detta fick jag en trainee-tjänst på en svensk organisation som arbetar i Indien. Det gjorde att när jag kom tillbaka kunde söka mer kvalificerade tjänster.

Vad innebar ditt jobb på FN?

- Jag arbetade på FNs Peacebuilding Secretariat, en del av Residents Coordinators Office, som Monitoring and Evaluations Officer. Min främsta uppgift var att se till att både Sri Lankas fredsplan var uppdaterad med korrekt data och att alla FN-projekt, sponsrade av Peacebuilding Fund, rapporterades korrekt med passande data och verktyg.

Vilka är dina karriärtips till blivande studenter?

- Mitt bästa tips är att många bäckar små brukar leda till något större. Ta till vara på möjligheter att åka utomlands via JU och engagera dig på olika sätt. Även studiesociala aktiviteter visar att du är engagerad och driven även utanför studierna. Tänk också på att en sak leder alltid till något annat, och du kan ta med dig livserfarenhet och kunskaper från alla möjliga håll när du väl får erbjudande om något du verkligen vill ha. Lycka till!

Sidan uppdaterad