”För mig öppnades verkligen ögonen för att utbilda den yngre generationen om de globala utmaningar vi står inför idag”

Sofia Irewall och Elina Hübsch gjorde sin VFU (praktik) på miljöorganisationen WESSA i Sydafrika. WESSA står för Wildlife and Environment Society of South Africa. Deras uppdrag är att bidra till ett mer hållbart Sydafrika genom att utföra diverse olika projekt och genom miljöfokuserad utbildning.

Sofia Irewall och Elina Hübsch i Sydafrika med en zebra i bakgrunden

WESSA är en icke-statlig organisation som fokuserar på miljö-, utbildnings-, ekoturism-, och ungdomsutvecklingsprogram. Organisationen har till exempel implementerat program som ekoskolor. De utbildar även ungdomar genom deras olika utbildningsprogram för att skapa en medvetenhet om miljöproblem, öka deras intresse för natur och djurliv, och utveckla deras problemlösningskompetens.

Under vår utbildning har bådas intresse för miljöfrågor utvecklats allt mer och det har varit grunden för bådas val av praktik.

Hur kom det sig att ni valde att söka VFU på WESSA?

- Anledningen till att jag valde att utföra min praktik på WESSA var deras fokus på att utbilda ungdomar om miljön och dess betydelse, och vad för utmaningar vi står inför. (Elina)

- WESSAs arbete för att öka medvetenheten om hållbar utveckling hos barn och ungdomar intresserade mig. Jag ville lära mig mer om de olika programmen organisationen har och hur utbildningen ser ut. Utöver programmen för ungdomar, blev jag intresserad av de olika projekt WESSA ingår i. Projekten fokuserar på att bevara landets biodiversitet och att utveckla hållbar infrastruktur i landet. Eftersom WESSA är en stor organisation med möjlighet att skapa förändring, blev jag intresserad av deras roll i projekten. (Sofia)

Vilka aktiviteter fick ni delta i?

- Under vår tid på WESSA både jobbade vi och levde i naturreservatet uMngeni Valley. Vi fick aktivt delta i många aktiviteter som WESSA organiserade. Några av de uppgifter vi fick göra var att planera inför en stor konferens, där andra organisationer från Mexico, Indien, Tyskland och Sydafrika möttes för att presentera olika metoder och aktiviteter som kan användas i skolor för att utbilda eleverna om hållbar utveckling.

Andra arbetsuppgifter vi fick göra, var att vara med och planera aktiviteter som skulle genomföras med olika skolgrupper som kom till organisationen. Vi fick även delta och leda grupperna själva när de kom till oss. Några av de aktiviteterna vi gjorde var att gå ut i reservatet och göra tester av vattenkvaliteten i floden, jämföra skillnaderna i klimatet på en nordlig och sydlig dal, och team-building övningar.

På vilket sätt har ni haft nytta av utbildningen?

- Vi har haft stor nytta av programmets kurser under praktiken. Kursen Management and Planning in Developing Aid Work gav en större förståelse av hur organisationer kan vara strukturellt uppbyggda och hur de kan arbeta med olika projekt. Att ha den kunskapen innan praktiken gjorde det lättare att skapa en förståelse hur WESSA är strukturerad som organisation samt hur de arbetar med olika projekt.

Kurserna Global Challenges and Strategies for Sustainable Development och Man, Society and Environment var två kurser som gav oss en bra grund att stå på inför vår praktik på WESSA. Kurserna hjälpte oss att förstå betydelsen av arbetet WESSA bidrar med liksom förståelsen av de miljöutmaningar vi står inför idag. De gav oss en bra förståelse över hur människan, samhällen och miljön hänger ihop och hur dessa aktörer kan påverka varandra både positivt och negativt.

De kurser som programmet erbjuder har vi på något sätt haft nytta av under praktiken. Kurserna skapar en större förståelse kring hur olika kulturer och samhällen fungerar, deras historia, nuvarande svårigheter och styrkor. Det teoretiska som vi lär oss under kurserna under programmet skapar en grundförståelse som utvecklas i de praktiska möjligheterna VFU:n skapar.

Vad tar ni med er vidare?

- Det finns mycket som jag kommer ta med mig från praktiken hos WESSA. Främst har det gett mig en större förståelse av hur det att arbeta på en organisation, planera projekt och hantera kriser. Jag har också lärt mig och sett att genom utbildning om hållbar utveckling hos unga skapar det en miljömedvetenhet som leder till en beteendeförändring, vilket är viktigt för att människan ska kunna hantera de klimathot vi står inför. (Sofia)

- Det bästa minnet måste vara energin och glädjen från alla barnen vi fick träffa under vår praktik, och såklart zebrorna som brukade hänga utanför kontoret och vårat hus.

Har ni genom VFU:n fått en tydligare bild av vad ni vill jobba med?

- För mig öppnades verkligen ögonen för att utbilda den yngre generationen om de globala utmaningar vi står inför idag, speciellt när det kommer till miljöfrågor. Det är lätt att känna att man vill förändra så mycket nu på direkten, men samtidigt är det väldigt svårt att förändra tankesätt och system som är så ingrodda i dagens samhälle. Att utbilda en generation yngre om vad som är viktigt för att vi ska få leva kvar på denna jord är något som kommer kunna bli en betydligt mer långsiktig lösning. (Elina)

- Variationen av uppgifter vi fick medverka i under praktiken gjorde att jag fick en klarare bild av vad jag vill göra. Det var inspirerande att vara på en organisation som engagerar sig så mycket i miljöfrågorna och att sprida budskapet vidare. (Sofia)

Sidan uppdaterad