Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2021
Ort: Jönköping
Examen: Kandidatexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Ljusdesign, 180 hp

Efterfrågan på kompetenta ljusdesigners inom bygg- och arkitektbranschen är stor och efter genomförd utbildning kommer du vara en efterfrågad tillgång på arbetsmarknaden. Nu fasas gamla ljuskällor ut och ersätts av nya, styrningen av belysning utvecklas och standarder ses över. Under utbildningen får du insikt i den pågående förändringen och lär dig att hantera alla verktyg så du kan planera och skapa energieffektiv, funktionell och bra belysning.


Är du intresserad av att skapa inspirerande och hälsosamma miljöer? Då är det här utbildningen för dig. En välplanerad belysning förbättrar tillvaron för oss. Ljus påverkar vårt välmående, vår sinnesstämning och vår hälsa. Du får lära dig att skapa belysningsanläggningar som är estetiskt tilltalande, visuellt komfortabla och som samtidigt fungerar väl tekniskt – allt anpassat efter användarens behov.


Utbildningen syftar till att bygga och utveckla ljusdesignkompetens för arkitektonisk ljussättning i offentliga miljöer både inom- och utomhus. Genom forskningsbaserad undervisning och ett gott samarbete med näringslivet skapas en helhetssyn och förståelse för branschens utmaningar och behov. Branschen medverkar bland annat genom gästföreläsningar, workshops, studiebesök och arbetsmarknadsdagar.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Studenter från programmet ljusdesign har tidigare gjort sin praktik hos bland annat tillverkare, konsultföretag och kommuner både i Sverige och utomlands.

Inom programmet har du möjlighet att läsa en termin på något av våra två partneruniversitet, Rose Bruford College i London eller PennState University i Pennsylvania. Vi erbjuder två platser per universitet och år. Du får genom studentutbyte chansen att skaffa dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter vilket är något som värderas högt av framtida arbetsgivare.


Efterfrågan på kompetens inom ljusdesign ökar. Du kan efter utbildningen till exempel arbeta med projektering, planering, sälj, information, programmering, visualisering, produktutveckling, design mm inom området belysning. Utbildningen är bred, planeringsinriktad och anpassad för att ge goda verktyg för att bli en del av en bransch där utvecklingen går snabbt framåt.


Programmet Ljusdesign ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2021
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A.
Anmälningskod: HJ-52516
Examen: Kandidatexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Ljusdesign

Obs! Preliminär kurslista.

 

År 1

Forma med ljus 15 hp
Grunder i belysningsteknik 9 hp
Tillämpad matematik och fysik 6 hp
Ledarskap och projektledning 6 hp
Belysningsteknik och kvalitetssäkring 1 12 hp
Projektbaserad interiör ljusdesign 12 hp


År 2

Belysningsteknik och kvalitetssäkring 2 15 hp
Projektbaserad exteriör ljusdesign 15 hp
Byggprocessen i anknytning till ljusdesign 6 hp
Ljus för hälsa och välmående 6 hp
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 hp
Näringslivsförlagd kurs i Produktutveckling 12 hp


År 3

Dagsljusprojektering 15 hp (valbar kurs) 
Ljus för expo och event 15 hp (valbar kurs) 
Belysningsvetenskap 6 hp
Armaturdesign 9 hp (valbar kurs)
Programskrivning 9 hp (valbar kurs)
Belysningsprojektering i kundnära projekt 9 hp
Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring 6 hp
Examensarbete i produktutveckling 15 hp 
Linjär algebra 6 hp (valbar kurs)
Envariabelanalys 9 hp (valbar kurs)

Studentprojekt

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt
  • Tekniska Högskolan