”Som sjuksköterska slutar du aldrig lära dig nya saker!”

Marcus Lidin tog examen från Sjuksköterskeprogrammet 2001 och jobbar idag som utvecklingsledare på Qulturum/Metodikum, som är ett kliniskt träningscenter för all hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län (RJL).

Marcus, före detta student

Marcus fick jobb en vecka efter att han tagit examen och har tidigare bland annat arbetat som dialyssjuksköterska.

- Idag arbetar jag som Utvecklingsledare på Qulturum/Metodikum i Region Jönköpings län. Metodikum är RJL´s kliniska träningscentrum där all personal har möjlighet att träna på sina färdigheter och en möjlighet att inhämta nya lärdomar och utvecklas i det arbete man gör i sin vardag, säger han.

Marcus trivs bra med sitt arbete idag och främst består hans vardag av arbete med utbildning av personal, kvalitetssäkring, patientsäkerhet och utveckling av vården.

- Möjligheten att få vara med att skapa nya förutsättningar för att öka patientsäkerheten samt att vara delaktig i att patienterna själva blir en del av den vård som skapas. Det är fantastiskt energigivande att få möjlighet att arbeta med att utveckla vården och de olika team som samverkar tillsammans, säger han.

Marcus tycker att utbildningen på JU gav honom bra grundkunskaper för hans nuvarande arbetsuppgifter, men har också fina minnen från studietiden.

- Under studietiden förstod jag hur bra förutsättningar jag fick med hjälp av min utbildning, att vara sjuksköterska öppnar så många möjligheter till arbete och utveckling. Men det är klart, att när jag fick möjligheten att hålla studenttalet i Sofiakyrkan så blev det ett mycket gott minne, berättar han.

Han tror att den viktigaste egenskapen för att lyckas i hans yrkesroll är ett ha ett genuint intresse för att förstå andra människor.

- Precis som varje patient i vården har sina egna egenskaper och kvalifikationer tror jag att vården behöver sjuksköterskor med olika egenskaper och kvalifikationer. Arbetet som sjuksköterska ger så fantastiskt många möjligheter till olika typer av arbete, säger han.

Marcus har också funderat på att vidareutbilda sig eller gå vidare till forskningsstudier.

- När jag genomförde min utbildning så kunde jag välja kandidatexamen, eller att istället läsa några extra kurser. Jag valde tyvärr inte kandidatexamen och det ångrar jag idag.

Ett sätt att arbeta med att utveckla sin roll som sjuksköterska är att utbilda sig vidare med hjälp av påbyggnadsstudier, men också att bedriv forskning.

- Att fortsätta att utvecklas kan innebära att vidareutbilda sig men kan lika gärna handla om att fördjupa sig i det man redan gör, till exempel genom att forska, berättar han.

Till blivande studenter vill han skicka med några avslutande ord;

- Se din utbildning som början på en fantastiskt spännande resa och möjlighet till att arbeta och utvecklas inom väldigt många olika områden på arbetsmarknaden. Håll dig uppdaterad inom området omvårdnad och fortsätt att läsa artiklar och studier. Var alltid öppen för nya lärdomar och tänk på att som sjuksköterska slutar du aldrig lära dig nya saker! avslutar Marcus.

Sidan uppdaterad