Projektledare inom lager- och produktionslogistik

Yh-utbildning som kombinerar teori och praktik – i samarbete med branschen. 200 Yhp

Studieort: Jönköping

Programstart: Ingen programstart planerad

I Jönköpingsregionen finns många av Nordens ledande logistikföretag representerade och behovet av kompetens är stort. Utbildningen är speciellt framtagen för att möta företagens behov och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Utbildningen vänder sig till dig som vill gå vidare i karriären och jobba med lager och logistik, till exempel som projektledare inom lagerlogistik eller som logistikutvecklare. Du kommer att lära dig att automatisera lagerverksamheter och anpassa dem efter logistikflödena inom e-handeln. Du får också kunskaper och verktyg för att kartlägga flödesprocesser, godshantering, lagerstyrning och kvalitetssystem. Utbildningen har skräddarsytts i samarbete med regionens tillverkningsföretag för att möta behovet ute i industrin. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Agility, Alfa Quality Moving, Fläktwoods, IKEA DS, Stena Recycling och Logpoint Södra Munksjön .För undervisningen ansvarar erfarna lärare och utbildningen gästas också av föreläsare från branschen.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. XX procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningssamordnare. Utbildningen genomfrös i samarbete med Yrkeshögskolan Jönköping och är förlagd i Yrkeshögskolan Jönköpings lokaler.

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik ute på ett företag (LIA, Lärande i arbete). LIA är primärt förlagd till företag i Jönköpingsregionen och vi uppmuntrar studerande att själva söka LIA-plats, särskilt om du bor utanför Jönköping. Mer information och stöd ges efter antagning.

Efter avslutad utbildning har du kompetensen att söka en tjänst som projektledare inom lagerlogistik, logistikutvecklare, Supply Chain koordinator, logistiker med e-handelskompetens, logistikkonsult eller lagerplanerare.

Omfattning:

40 veckor

Nivå:

Yrkeshögskoleutbildning

Studietakt:

Helfart

Ort:

Jönköping

Studieform:

Campusbaserad med Lärande i arbete (LIA)

Språk:

Svenska

Programstart:

Ingen programstart planerad

Sista anmälan:

Behörighet:

Grundläggande behörighet, samt lägst betyget E (eller motsvarande kunskaper) i:

  • Lageradministration och terminallogistik, 200p, och
  • Logistik 1, 100p

eller:

  • Plocklagerhantering, 100p, och
  • Logistik 1, 100p

Om du inte uppfyller behörighetskraven har vi möjlighet att göra en individuell prövning av dina meriter.

Urval

Särskilt urvalsprov

Examen

Ingen examen – utbildningsbevis utfärdas

Projektledning inom logistik och produktion 25 Yhp
Automatisering av lager 25 Yhp
Lärande i arbete 1 25 Yhp
E-handel, IT och logistiken 25 Yhp
Godshantering, lagerstyrning och flödesoptimering 25 Yhp
Kvalitet och miljöledningssystem 25 Yhp
Transport, dokumentation och tullhantering 25 Yhp
Lärande i arbete 2 25 Yhp