Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-15
Programstart: Höst 2022
Ort: Eksjö
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning 3D-artist Technical, 400 yhp

Utbildningen ger dig kunskaper, färdigheter och kompetenser för att självständigt och tillsammans med andra medverka i och driva projekt och processer för att optimera, strukturera och effektivisera 3D-grafik samt lösa tekniska problem för visualisering av arkitektur, inredningar, möbler, produkter och bruksföremål för ett hållbart samhälle.


Utbildningen är en blandning av tekniska färdigheter med digitala verktyg för modellering, visualisering och bildframställning för optimerade processer och kunskaper om den konstnärliga dimensionen i 3D- grafik utifrån dess syfte som kommunikation och beslutsunderlag.


3D-modellering, grafisk kommunikation, layout och bildframställning med postproduktion varvas med animation och rörlig bild. Immersiv teknik som VR (virtual reality) och AR (augmented reality) varvas med programmering, skriptning och optimering av processer och arbetsflöden.


Undervisningen genomförs med yrkesverksamma arkitekter, konstnärer, visualiserare, 3D-artister och fotografer och den genomförs i studiomiljö och söker likna en verklig arbetssituation som du kommer att möta i arbetslivet. Vi gör studiebesök på konsthallar och andra spännande platser.


Med dina kunskaper och färdigheter kommer du att kunna hantera, programmera, scripta och optimera arbetsflöden för 3D-grafik för många olika skeden i arkitektur, inrednings- och möbelformgivningsprocesser.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Campus i12 i Eksjö.


Yrket som technical artist är kreativt och problemlösningsorienterat och ger färdigheter i såväl digital 3D- modellering, visualisering, animering och bildhantering som arbetssätt för teknisk hantering av verktyg, optimerade arbetsprocesser och flöden för 3D-branschen. Du kan komma att jobba inom arkitektkontor, inrednings- och möbelföretag, visualiseringsföretag eller bildbyråer).

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Eksjö
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Bild, 100 p med lägst betyg E
eller
- Medieproduktion 1, 100 p med lägst betyg E
eller
- Arkitektur - hus, 100 p med lägst betyg E
eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-YT079
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning 3D-artist Technical

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

År 1

 • Arkitektur, inredning och rum, 25 Yhp
 • 3D-modellering och visualisering, 25 Yhp
 • Digital bildhantering och postproduktion, 25 Yhp
 • Grafisk design och visuell kommunikation, 25 Yhp
 • Animation och rörlig grafik, 25 Yhp
 • Objektorienterad programmering Användarvänlig design, 25 Yhp
 • Teknik- och verktygsutveckling, 25 Yhp
 • LIA - Lärande i arbete II, 50 Yhp

 

År 2

 • Immersiv teknik, 25 Yhp
 • Optimering, processer och arbetsflöden, 25 Yhp
 • LIA I - Lärande i arbete, 50 Yhp
 • Projektarbete, 25 Yhp
 • Examensarbete Technical artist, 25 Yhp
 • LIA II - Lärande i arbete, 50 Yhp

Kontakta oss