Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-15
Programstart: Höst 2022
Ort: Eksjö
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning 3D-artist Visual, 400 yhp

Yrket som 3D-artist är konstnärligt, kreativt och ger färdigheter i såväl 3D-modellering, visualisering, animering och bilder som konstnärliga tekniker och förhållningssätt. Utbildningen ger dig kunskaper, färdigheter och kompetenser för att självständigt och tillsammans med andra medverka i och driva visualiserings-, modellerings- och kommunikationsprocesser för arkitektur, inredningar, möbler, produkter och bruksföremål för ett hållbart samhälle.


3D-modellering, grafisk kommunikation, layout och bildframställning med postproduktion varvas med animation och rörlig bild. Immersiv teknik som VR (virtual reality) och AR (augmented reality) varvas med programmering, scriptning och optimering av processer och arbetsflöden.


Undervisningen genomförs med yrkesverksamma 3D-artister, visualiserare, arkitekter, inredare, konstnärer, formgivare, och fotografer. Utbildningen genomförs i studiomiljö och söker likna en verklig arbetssituation som du kommer att möta i arbetslivet.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Campus i12 i Eksjö.


Yrkesroller efter genomförd utbildning:

 • 3D-artist, arkitektur, inredningar och produkter
 • 3D-grafiker, arkitektur, inredningar och produkter
 • 3D-illustratör, arkitektur, inredningar och produkter
 • 3D-modellerare, arkitektur, inredningar och produkter
 • Visualiserare, arkitektur, inredningar och produkter

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Eksjö
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Bild, 100 p med lägst betyg G/E
eller
- Medieproduktion 1, 100 p med lägst betyg G/E
eller
- Arkitektur - hus, 100 p med lägst betyg G/E
eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-YT080
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning 3D-artist Visual

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

År 1

 • Arkitektur, inredning och rum, 25 Yhp
 • 3D-modellering och visualisering, 25 Yhp
 • Digital bildhantering och postproduktion, 25 Yhp
 • Grafisk design och visuell kommunikation, 25 Yhp
 • Visualisering av arkitektur, 25 Yhp
 • Animation och rörlig bild, 25 Yhp
 • Visualisering av inredning, möbler och produkter, 50 Yhp

 

År 2

 • Immersiva upplevelser, 25 Yhp
 • Komplexa rum, 25 Yhp
 • LIA I - Lärande i arbete, 50 Yhp
 • Arkitektur- och designtävlingar, 25 Yhp
 • Examensarbete 3D-artist, 25 Yhp
 • LIA II - Lärande i arbete, 50 Yhp

Kontakta oss