Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2023-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Eksjö
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning 3D-artist Visual, 400 yhp

Anmälan till utbildningen öppnar mars 2023.

För intresseanmälan till utbildningen se kontaktinfo under Kontakta oss längst ner på sidan.


Efter utbildningen kan du jobba i många olika yrkesroller. Du kan till exempel få yrkesroller som ”3D-grafiker, arkitektur, inredningar och produkter”, ”3D-illustratör, arkitektur, inredningar och produkter”¸ ”3D-modellerare, arkitektur, inredningar och produkter” eller ”Visualiserare, arkitektur, inredningar och produkter”.


Yrket som 3D-artist är konstnärligt, kreativt och ger färdigheter i såväl 3D-modellering, visualisering, animering och bilder som konstnärliga tekniker och förhållningssätt. Utbildningen ger dig kunskaper, färdigheter och kompetenser för att självständigt och tillsammans med andra medverka i och driva visualiserings-, modellerings- och kommunikationsprocesser för arkitektur, inredningar, möbler, produkter och bruksföremål för ett hållbart samhälle.

Utbildningen är utformad i samarbete med branschen och i utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Zynka/Semren Månsson AB, Lammhult, IKEA, NY Studio, Visulent, Hublys, KAREMA, Sightline, THULE Group samt Eksjö kommun Stadsbyggnadskontoret.

Det här är utbildningen för dig som vill skapa bilder, visualiseringar, animeringar och virtuella miljöer av hög konstnärlig kvalitet inom arkitektur, inredning och möbler, formgivning, produktvisualisering och reklam.


3D-modellering, grafisk kommunikation, layout och bildframställning med postproduktion varvas med animation och rörlig bild. Immersiv teknik som VR (virtual reality) och AR (augmented reality) varvas med programmering, scriptning och optimering av processer och arbetsflöden.

 

Undervisningen genomförs med yrkesverksamma 3D-artister, visualiserare, arkitekter, inredare, konstnärer, formgivare, och fotografer. Utbildningen genomförs i studiomiljö̈ och försöker likna en verklig arbetssituation som du kommer att möta i arbetslivet.


Vi gör ett flertal studiebesök och studieresor Du kommer att genomföra två praktikperioder på arkitektkontor, inrednings- och möbelföretag, visualiseringsföretag eller bildbyråer under sammanlagt 20 veckor.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Campus i12 i Eksjö, Eksjö Kommun.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Eksjö
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Bild, 100 p med lägst betyg G/E
eller
- Medieproduktion 1, 100 p med lägst betyg G/E
eller
- Arkitektur - hus, 100 p med lägst betyg G/E
eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-YT080
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning 3D-artist Visual

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

År 1

 • Arkitektur, inredning och rum
 • 3D-modellering och visualisering
 • Digital bildhantering och postproduktion
 • Grafisk design och visuell kommunikation
 • Visualisering av arkitektur
 • Animation och rörlig bild
 • Visualisering av inredningar och produkter


År 2

 • LIA I - (Lärande i arbete), 3D-artist
 • Immersiva upplevelser
 • Komplexa rum
 • Tävlingar och presentationer
 • Examensarbete 3D-artist
 • LIA II - (Lärande i arbete), 3D-artist

Kontakta oss