Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2021-03-15 - 2021-04-15
Programstart: Höst 2021
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Automations- och robotingenjör., 400 yhp


Automationsingenjör är ett framtidsyrke och medarbetare med kunskaper inom industriell automation, mekatronik, visionsteknik och robotprogrammering blir allt mer eftertraktade. Den här utbildningen är utformad i samarbete med regionens tillverkningsindustri och ger dig spetskompetens inom de områden som arbetsgivarna efterfrågar. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bl.a. 3 Button Group, ABB, AP & T, Detab Automation, Motoman - Yasakawa, NPB och ÅF.


Utbildningen sker i en av landets bäst utrustade robotverkstäder och våra lärare har lång erfarenhet från branschen. Undervisningen kommer att fokusera på avancerade styrsystem och du får möjlighet att lära dig de vanligaste programmeringsspråken.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Efter avslutad utbildning har du kompetensen att jobba med en rad olika yrken med koppling till automation – till exempel som automationsingenjör, automationstekniker, robotoperatör, eltekniker inom styr och regler, PLC, SCADA samt HMS-programmerare. Du kan även få jobb som service- och drifttekniker eller vision-tekniker.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2021
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Elektromekanik 100p , Mekatronik 1 100 p eller Fysik 1 Matematik 2 med lägsta betyget E eller motsvarade.
Anmälningskod: HJ-YT065
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Automations- och robotingenjör.

År 1

Yrkesrollen samt projektledning 25 Yhp
Elkonstruktion 20 Yhp
Maskinsäkerhet 25 Yhp
Mekatronik 30 Yhp
Lärande i arbete 1 30 Yhp
Avancerade styrsystem 25 Yhp
Reglerteknik 25 Yhp
Robotteknik 1 20 Yhp

År 2

Robotteknik 2 25 Yhp
Lärande i arbete 2 40 Yhp
Industriell IT 20 Yhp
Servoteknik 15 Yhp
Industriell Automation 20 Yhp
Robotteknik 3 25 Yhp
Lärande i arbete 3 30 Yhp
Examensarbete 25 Yhp

Kontakta oss