Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 11 mars.

Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2023-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning CNC-teknik automation., 225 yhp

Anmälan till utbildningen öppnar mars 2023 under förutsättning att utbildningen blir beviljad.

För intresseanmälan till utbildningen se kontaktinfo under Kontakta oss längst ner på sidan.

 

Vill du arbeta med avancerade processer i en framtidsbransch? Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta med de vanligaste CNC-programspråken, samt med mekatroniska system och robotsystem anpassade för CNC-maskiner. Efter utbildningen kan du få en roll där du ansvarar för produktion inom skärande bearbetning.


Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom industriell produktion med fokus på skärande bearbetning. Du får de kunskaper som krävs för att efter utbildningen kunna certifiera dig mot branschens blåa certifikat. Kompetensen är mycket efterfrågad i tillverkningsindustrin och möjligheterna till ett arbete efter utbildning är mycket goda.

Utbildningen har utformats i samarbete med regionens ledande tillverkningsindustrier och branschorganisationer för att möta deras behov. Utbildningens ledningsgrupp består av anställande företag med stort behov av den kompetens som utbildningen ger. I ledningsgruppen deltar bland annat, Edströms AB, Husqvarna Group, Interal AB, Saab Group och Östrand & Hansen AB.

Logotype SAAB
Logotype Östrand & Hansen
Logotype Edström´s

Utbildningen genomförs utifrån ett distansupplägg med fysiska träffar. Träffarna genomförs vid 17 tillfällen.

Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina branschkunskaper med fokus på CNC och mekatronik. Kurserna omfattar bland annat ISO-programmering, robotstyrning av CNC-maskiner, mekatronik, projektledning och CAM-beredning. Du kommer att arbeta med de vanligaste CNC-programspråken, samt med mekatroniska system och robotsystem anpassade för CNC-maskiner. Du kommer också att få kunskap om kvalitets-, och hållbarhetsaspekter inom skärande bearbetning.


Efter genomförd utbildning har du utvecklat din förmåga att utföra produktionsberedning på CNC-styrda maskiner, och kan utföra avancerad ISO-programmering. Genom utbildningens praktiska upplägg med teori och praktik övar du på att välja, för uppgiften anpassade, maskiner och verktyg inom skärande bearbetning, samt att genomföra service och felsökning av robotiserade CNC-celler. Du kommer att öva på att kommunicera arbetsåtaganden skriftligen och muntligen på svenska och engelska.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan i Jönköping.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 225 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Distans
Programstart: Hösten 2023
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Datorstyrd produktion 1, 100 p med lägst betyg E/3/G
- Produktionskunskap 1, 100 p med lägst betyg E/3/G
eller
- Teknik 1, 150 p med lägst betyg E/3/G
eller motsvarande kunskaper
Behörighet: ELLER: Grundläggande behörighet, samt innehav av grönt certifikat ELLER 18 månaders arbetslivserfarenhet inom skärande bearbetning, enligt motsvarandebedömning beslutad av Ledningsgruppen.
Anmälningskod: HJ-YT085
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning CNC-teknik automation.
Tuition fee: Studieavgift första terminen: [object Object] SEK
Studieavgift: [object Object] SEK

Tuition fees do NOT apply for EU/EEA citizens or exchange students

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

Kursöversikt

 

 • CNC-teknikerns yrkesroll och projektledning
 • Automationsteknik
 • Produktionsteknik 1
 • LIA 1 – CNC-tekniker
 • Digital Produktion - Skärande Bearbetning 1
 • Digital Produktion - Skärande Bearbetning 2
 • Produktionsteknik 2
 • Kvalitet och hållbar produktion
 • LIA 2 – CNC-tekniker
 • Examensarbete

Kontakta oss