Som fotortist jobbar du med att analysera och utvärdera den biomekaniska funktionen i klienternas fötter och behandlar olika åkommor i fot, ankel och underben. Behandlingen sker i form av utprovning, tillverkning eller justering av ortopedtekniska hjälpmedel. En fotortist använder skor och fotortoser, till exempel inlägg, för att behandla eller minska besvär från fotrelaterade problem. I ditt jobb kommer du att hjälpa personer att bevara eller att återfå så stor rörlighetsförmåga som möjligt. Fotortosen blir en viktig del av skon med uppgiften att avlasta, stödja eller korrigera specifika problem men den kan också bidra till att förbättra fotens funktion generellt. Utöver att utforma och tillverka lämpliga hjälpmedel så kommer du även att välja, prova ut och justera skor för att ett hjälpmedel ska fungera så bra som möjligt. Det är också du som ansvarar för uppföljningen av behandlingen.

Utbildningen till fotortist har teoretisk tyngd med vetenskaplig förankring. Men våra yrkesutbildningar lägger också stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke, och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför sker utbildning i de praktiska delarna till största delen genom praktik i form av LIA (Lärande i arbete) på en ortopedteknisk avdelning där du kan få erfarenhet av olika variationer av fotproblematik. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter. Vi kan dock inte garantera LIA på din hemort eftersom antalet platser på de ortopedtekniska avdelningarna är begränsade.

Som utbildad fotortist har du omfattande expertis gällande fotens problem och har även den kompetens som krävs för kliniskt arbete. Utbildningen ger dig kunskaper och analysverktyg gällande fotproblematik och biomekanisk analys. Du har förmågan att välja och försörja klienten med lämpligt hjälpmedel och att kommunicera professionellt med klienter och medarbetare. Du har också med dig den erfarenhet som krävs för att kunna arbeta i tvärprofessionella team. Efter examen har du möjlighet att söka jobb som fotortist i offentlig eller privat verksamhet.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning .


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Efter avslutad utbildning har du kompetensen att söka jobb som fotortist.

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik ute på en ortopedteknisk avdelning. (LIA, Lärande i arbete).

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

År 1

Introduktion fotortist 30 Yhp
LIA 1 10 Yhp
Anatomi och fysiologi för fotortister 30 Yhp
Sjukdomslära inriktning fot 30 Yhp
Mekanik och materiallära 20 Yhp
Biomekanik för fotortister 25 Yhp
Klinisk baskurs 30 Yhp
LIA 2 25 Yhp

År 2

CAD/CAM för fotortister 20 Yhp
Psykologi 20 Yhp
Rehabilitering och habilitering 10 Yhp
LIA 3 50 Yhp
Sårvård 10 Yhp
Vetenskaplig grundkurs 20 Yhp
LIA 4 50 Yhp
Examensarbete för fotortister 20 Yhp

Kontakta oss