Kursens syfte är att ge färdigheter i kvalitetsförbättringsarbete inom tillverkningsindustrin. Kursen syftar till att ge kunskaper om i branschen förekommande kvalitets- och miljöledningssystem och hur arbetet med dessa kan organiseras. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna, i yrkesrollen, praktiskt anpassa en produktionsprocess för att uppnå avsedda miljö- och kvalitetsmål.

 

Kursinfo

Kursperiod: 23-04-17 - 23-06-04

Länk till kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss