Kalendarium

Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

April

Brown Bag seminar in Economics and Finance

22 april - 22 april

12:10 - 13:10

B5002

<p>Dear colleagues,<strong>&nbsp;</strong></p><p>You are welcome to join us for the<br /><em>&ldquo;Brown Bag Seminar in Economics and Finance&rdquo;</em><br />presented by</p><p><a href="https://sites.google.com/view/johannes-hagen/"><strong>Johannes Hagen</strong></a></p><p>J&ouml;nk&ouml;ping International Business School</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Title: </strong>Income Inequality and the Income Gradient in Mortality: Insights from Six Decades of Swedish Population Data</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p>Date:<strong> Monday, April 22</strong><br />Time:<strong> 12:10-13:10</strong><br />Host: Anna Nord&eacute;n</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p>This presentation will be given on campus<strong> </strong></p><p>Join the seminar in room B5002 or on Zoom</p><p>Zoom link: <a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fju-se.zoom.us%2Fj%2F61904655393%3Fpwd%3DUy9aNUNVSktkMGVnTHpuY1N5N1hiZz09&amp;data=05%7C02%7Cbenjamin.larin%40ju.se%7C8865a54ea0d04633e47808dc0222212d%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638387592805494849%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=ZFbFbk3VppK8adrDhbVPUcfyV8etjPcmr1Ym%2BXtfHl4%3D&amp;reserved=0">https://ju-se.zoom.us/j/61904655393?pwd=Uy9aNUNVSktkMGVnTHpuY1N5N1hiZz09</a></p><p>Meeting ID: 619 0465 5393</p><p>Password: BBEFS</p><p>&nbsp;</p><p>Please use <a href="https://jonkopinguniversity.sharepoint.com/:x:/s/G-EFSBrownBag/ERWuFtzyHLVCmvgfjP1YxFsBXWiLh8-gP6jtZr_SaPyv4g?e=8iMlQu">this link</a> to <strong>sign up for bilateral talks</strong> in room B5066.<br />You can find this term&rsquo;s seminar program on our <a href="https://ju.se/en/research/research-groups/economics/seminars/brown-bag-seminar.html">webpage</a>.<br />&nbsp;</p>
22 april - 22 april
12:10 - 13:10

Plats

B5002


Direktlänk

Brown Bag seminar in Economics and Finance

Dear colleagues, 

You are welcome to join us for the
“Brown Bag Seminar in Economics and Finance”
presented by

Johannes Hagen

Jönköping International Business School

 

 

 

Title: Income Inequality and the Income Gradient in Mortality: Insights from Six Decades of Swedish Population Data

 

Date: Monday, April 22
Time: 12:10-13:10
Host: Anna Nordén

 

This presentation will be given on campus

Join the seminar in room B5002 or on Zoom

Zoom link: https://ju-se.zoom.us/j/61904655393?pwd=Uy9aNUNVSktkMGVnTHpuY1N5N1hiZz09

Meeting ID: 619 0465 5393

Password: BBEFS

 

Please use this link to sign up for bilateral talks in room B5066.
You can find this term’s seminar program on our webpage.
 


Arrangör: Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics

Council of Undergraduate and Master Education (CUME)

22 april - 22 april

13:15 - 16:00

Kontakta Helena Holmström

<p><a href="https://intranet.hj.se/intranet/en/organization/jonkoping-international-business-school/committees-and-councils-at-jonkoping-international-business-school/council-of-undergraduate-and-master-education-cume.html">For more information about CUME click here</a></p><p>Please contact Helena Holmstr&ouml;m (helena.holmstrom@ju.se) if you have any questions</p>
22 april - 22 april
13:15 - 16:00

Plats

Kontakta Helena Holmström


Direktlänk

Council of Undergraduate and Master Education (CUME)

For more information about CUME click here

Please contact Helena Holmström (helena.holmstrom@ju.se) if you have any questions


Arrangör: Jönköping International Business School

HLK personalfika

24 april - 24 april

09:30 - 10:00

Personalrummet

<p>-</p>
24 april - 24 april
09:30 - 10:00

Plats

Personalrummet


Direktlänk

HLK personalfika

-


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Välkomna på seminarium inom Tema Våld på Hälsohögskolan

24 april - 24 april

13:15 - 15:00

Ga529

<p>Onsdagen den 24 april kl 13:15-15:00 i sal Ga529 kommer Nina &Aring;kerlund (ASA) och Helena Kilander (AKL) att presentera resultat fr&aring;n sina respektive forskningsprojekt.</p><p>&nbsp;</p><p>Nina kommer att presentera ett projekt som r&ouml;r studenters kunskap om m&auml;ns v&aring;ld mot kvinnor och v&aring;ld i n&auml;ra relationer. Presentationen kommer att utg&aring; fr&aring;n en publicerad kvantstudie, en kvalstudie har just g&aring;tt i v&auml;g till en tidskrift f&ouml;r granskning. Om tid finns kanske &auml;ven delstudie tre kan komma att n&auml;mnas.</p><p>&nbsp;</p><p>Helena kommer dela prelimin&auml;ra resultat och l&auml;rdomar fr&aring;n projekt Survive. Projekt Survive syftar till att samskapa hj&auml;lp, st&ouml;d och v&aring;rd vid sexuellt v&aring;ld.</p><p><a href="https://ju.se/center/ja/forskning/pagaende-projekt/samskapa-omhandertagande-vid-sexuellt-vald-i-jonkopings-lan.html">https://ju.se/center/ja/forskning/pagaende-projekt/samskapa-omhandertagande-vid-sexuellt-vald-i-jonkopings-lan.html</a></p><p>&nbsp;</p><p>Det kommer att finnas tid f&ouml;r fr&aring;gor och diskussion och vi kommer &auml;ven att ber&ouml;ra kommande planering f&ouml;r Tema V&aring;ld.</p><p>&nbsp;</p><p>Kontaktperson: Mikael Skillmark</p>
24 april - 24 april
13:15 - 15:00

Plats

Ga529


Direktlänk

Välkomna på seminarium inom Tema Våld på Hälsohögskolan

Onsdagen den 24 april kl 13:15-15:00 i sal Ga529 kommer Nina Åkerlund (ASA) och Helena Kilander (AKL) att presentera resultat från sina respektive forskningsprojekt.

 

Nina kommer att presentera ett projekt som rör studenters kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Presentationen kommer att utgå från en publicerad kvantstudie, en kvalstudie har just gått i väg till en tidskrift för granskning. Om tid finns kanske även delstudie tre kan komma att nämnas.

 

Helena kommer dela preliminära resultat och lärdomar från projekt Survive. Projekt Survive syftar till att samskapa hjälp, stöd och vård vid sexuellt våld.

https://ju.se/center/ja/forskning/pagaende-projekt/samskapa-omhandertagande-vid-sexuellt-vald-i-jonkopings-lan.html

 

Det kommer att finnas tid för frågor och diskussion och vi kommer även att beröra kommande planering för Tema Våld.

 

Kontaktperson: Mikael Skillmark


Arrangör: Hälsohögskolan

Centrum för Odontologi och Oral hälsa - Digital nätverksträff

24 april - 24 april

15:00 - 16:30

Digitalt via Zoom

<p>En&nbsp;digital&nbsp;n&auml;tverkstr&auml;ff&nbsp;om forskning anordnas av Centrum f&ouml;r Odontologi och Oral h&auml;lsa. V&aring;ra m&ouml;ten &auml;r till f&ouml;r att tr&auml;ffas och diskutera aktuell forskning. Inneh&aring;ll kan vara presentationer g&auml;llande p&aring;g&aring;ende forskningsprojekt, nya projektid&eacute;er och metoder.&nbsp;</p><p>Ta del av tv&aring; presentationer som redog&ouml;r f&ouml;r forskningsprojekt om munh&auml;lsorelaterade behov hos ungdomar placerade p&aring; s&auml;rskilt ungdomshem, projekt om samband mellan allm&auml;n och oral h&auml;lsa i Norge och en scopingreview om dramapedagogik relaterat till munh&auml;lsa.</p><p>Projekten presenteras av Elsa Carlsson, Pedodontiavdelningen Odontologiska Institutionen och Hanna Ahonen, Avd f&ouml;r Odontologi och Oral h&auml;lsovetenskap och Elena Shmarina, Avd f&ouml;r Odontologi och Oral h&auml;lsovetenskap, H&auml;lsoh&ouml;gskolan och Folktandv&aring;rden Region Kalmar. Elena &ouml;nskar f&aring; konstruktiv input p&aring; sitt utkast f&ouml;r ett manus. Om du vill ta del av detta kontakta Malin (<a href="mailto:malin.stensson@ju.se">malin.stensson@ju.se</a>)</p><ul><li>Elsa Carlsson - Oral health and dental care in youths in secure residential care</li><li>Hanna Ahonen- Oral health and the interaction with diabetes mellitus, cardio-vascular diseases, mental health, and sleep, over time in a Norwegian adult population.</li><li>Elena Shmarina - Drama-based pedagogy in school oral health promotion: a scoping review protocol.</li></ul><p>L&auml;nk till Zoom:&nbsp;<a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fju-se.zoom.us%2Fj%2F69788668852&amp;data=05%7C02%7Cviktoria.blomen%40ju.se%7Cf210e98a7f1c4f5ffc1708dc53bcb59c%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638477317161399682%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&amp;sdata=6q1TTxRkFrnOQwPUA0XXu5odiuFDsCP%2FJHWSyqq7AAE%3D&amp;reserved=0">https://ju-se.zoom.us/j/69788668852</a></p><p>&nbsp;</p><p>Om du vill presentera eller har en id&eacute; om n&aring;got som du vill diskutera, kontakta g&auml;rna Malin Stensson (<a href="mailto:malin.stensson@ju.se">malin.stensson@ju.se</a>). Du beh&ouml;ver inte vara aktiv inom omr&aring;det oral h&auml;lsa/ odontologi f&ouml;r att medverka, alla &auml;r v&auml;lkomna och tv&auml;rvetenskapliga samarbeten uppmuntras!</p>
24 april - 24 april
15:00 - 16:30

Plats

Digitalt via Zoom


Direktlänk

Centrum för Odontologi och Oral hälsa - Digital nätverksträff

En digital nätverksträff om forskning anordnas av Centrum för Odontologi och Oral hälsa. Våra möten är till för att träffas och diskutera aktuell forskning. Innehåll kan vara presentationer gällande pågående forskningsprojekt, nya projektidéer och metoder. 

Ta del av två presentationer som redogör för forskningsprojekt om munhälsorelaterade behov hos ungdomar placerade på särskilt ungdomshem, projekt om samband mellan allmän och oral hälsa i Norge och en scopingreview om dramapedagogik relaterat till munhälsa.

Projekten presenteras av Elsa Carlsson, Pedodontiavdelningen Odontologiska Institutionen och Hanna Ahonen, Avd för Odontologi och Oral hälsovetenskap och Elena Shmarina, Avd för Odontologi och Oral hälsovetenskap, Hälsohögskolan och Folktandvården Region Kalmar. Elena önskar få konstruktiv input på sitt utkast för ett manus. Om du vill ta del av detta kontakta Malin (malin.stensson@ju.se)

  • Elsa Carlsson - Oral health and dental care in youths in secure residential care
  • Hanna Ahonen- Oral health and the interaction with diabetes mellitus, cardio-vascular diseases, mental health, and sleep, over time in a Norwegian adult population.
  • Elena Shmarina - Drama-based pedagogy in school oral health promotion: a scoping review protocol.

Länk till Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/69788668852

 

Om du vill presentera eller har en idé om något som du vill diskutera, kontakta gärna Malin Stensson (malin.stensson@ju.se). Du behöver inte vara aktiv inom området oral hälsa/ odontologi för att medverka, alla är välkomna och tvärvetenskapliga samarbeten uppmuntras!


Arrangör: Hälsohögskolan

Digital nätverksträff - forskningsprojekt om munhälsorelaterade behov hos ungdomar placerade på särskilt ungdomshem

24 april - 24 april

15:00 - 16:30

Digitalt via Zoom

<p>En&nbsp;digital&nbsp;n&auml;tverkstr&auml;ff&nbsp;om forskning anordnas av Centrum f&ouml;r Odontologi och Oral h&auml;lsa. V&aring;ra m&ouml;ten &auml;r till f&ouml;r att tr&auml;ffas och diskutera aktuell forskning. Inneh&aring;ll kan vara presentationer g&auml;llande p&aring;g&aring;ende forskningsprojekt, nya projektid&eacute;er och metoder.&nbsp;</p><p>Ta del av tv&aring; presentationer som redog&ouml;r f&ouml;r forskningsprojekt om munh&auml;lsorelaterade behov hos ungdomar placerade p&aring; s&auml;rskilt ungdomshem, projekt om samband mellan allm&auml;n och oral h&auml;lsa i Norge och en scopingreview om dramapedagogik relaterat till munh&auml;lsa.</p><p>Projekten presenteras av Elsa Carlsson, Pedodontiavdelningen Odontologiska Institutionen och Hanna Ahonen, Avd f&ouml;r Odontologi och Oral h&auml;lsovetenskap och Elena Shmarina, Avd f&ouml;r Odontologi och Oral h&auml;lsovetenskap, H&auml;lsoh&ouml;gskolan och Folktandv&aring;rden Region Kalmar. Elena &ouml;nskar f&aring; konstruktiv input p&aring; sitt utkast f&ouml;r ett manus. Om du vill ta del av detta kontakta Malin (<a href="mailto:malin.stensson@ju.se">malin.stensson@ju.se</a>)</p><ul><li>Elsa Carlsson - Oral health and dental care in youths in secure residential care</li><li>Hanna Ahonen- Oral health and the interaction with diabetes mellitus, cardio-vascular diseases, mental health, and sleep, over time in a Norwegian adult population.</li><li>Elena Shmarina - Drama-based pedagogy in school oral health promotion: a scoping review protocol.</li></ul><p>L&auml;nk till Zoom:&nbsp;<a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fju-se.zoom.us%2Fj%2F69788668852&amp;data=05%7C02%7Cviktoria.blomen%40ju.se%7Cf210e98a7f1c4f5ffc1708dc53bcb59c%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638477317161399682%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&amp;sdata=6q1TTxRkFrnOQwPUA0XXu5odiuFDsCP%2FJHWSyqq7AAE%3D&amp;reserved=0">https://ju-se.zoom.us/j/69788668852</a></p><p>&nbsp;</p><p>Om du vill presentera eller har en id&eacute; om n&aring;got som du vill diskutera, kontakta g&auml;rna Malin Stensson (<a href="mailto:malin.stensson@ju.se">malin.stensson@ju.se</a>). Du beh&ouml;ver inte vara aktiv inom omr&aring;det oral h&auml;lsa/ odontologi f&ouml;r att medverka, alla &auml;r v&auml;lkomna och tv&auml;rvetenskapliga samarbeten uppmuntras!</p>
24 april - 24 april
15:00 - 16:30

Plats

Digitalt via Zoom


Direktlänk

Digital nätverksträff - forskningsprojekt om munhälsorelaterade behov hos ungdomar placerade på särskilt ungdomshem

En digital nätverksträff om forskning anordnas av Centrum för Odontologi och Oral hälsa. Våra möten är till för att träffas och diskutera aktuell forskning. Innehåll kan vara presentationer gällande pågående forskningsprojekt, nya projektidéer och metoder. 

Ta del av två presentationer som redogör för forskningsprojekt om munhälsorelaterade behov hos ungdomar placerade på särskilt ungdomshem, projekt om samband mellan allmän och oral hälsa i Norge och en scopingreview om dramapedagogik relaterat till munhälsa.

Projekten presenteras av Elsa Carlsson, Pedodontiavdelningen Odontologiska Institutionen och Hanna Ahonen, Avd för Odontologi och Oral hälsovetenskap och Elena Shmarina, Avd för Odontologi och Oral hälsovetenskap, Hälsohögskolan och Folktandvården Region Kalmar. Elena önskar få konstruktiv input på sitt utkast för ett manus. Om du vill ta del av detta kontakta Malin (malin.stensson@ju.se)

  • Elsa Carlsson - Oral health and dental care in youths in secure residential care
  • Hanna Ahonen- Oral health and the interaction with diabetes mellitus, cardio-vascular diseases, mental health, and sleep, over time in a Norwegian adult population.
  • Elena Shmarina - Drama-based pedagogy in school oral health promotion: a scoping review protocol.

Länk till Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/69788668852

 

Om du vill presentera eller har en idé om något som du vill diskutera, kontakta gärna Malin Stensson (malin.stensson@ju.se). Du behöver inte vara aktiv inom området oral hälsa/ odontologi för att medverka, alla är välkomna och tvärvetenskapliga samarbeten uppmuntras!


Arrangör: Centrum för odontologi och oral hälsa

Encell-seminarium

24 april - 24 april

15:00 - 16:30

Hc216

<p>V&auml;lkomna p&aring; Encell seminarium!&nbsp;<br /><br />Lene Foss och Ann Ludvigsson ber&auml;ttar om sin p&aring;g&aring;ende studie &quot;Principals&rsquo; Wicked Problems&quot;.<br /><br /><strong>Sammanfattning: </strong>This paper ( in progress) addresses principals&rsquo; &nbsp;&ldquo;wicked problems&rdquo;. The paper applies the typology by Alford &amp; Head (2017) &nbsp;in an interview study of &nbsp;21 principals &nbsp;(in &nbsp;preschool, &nbsp;1-6, 7-9 , gymnasium and Komvux) in &nbsp;a Swedish region.</p><p><br />&nbsp;</p>
24 april - 24 april
15:00 - 16:30

Plats

Hc216


Direktlänk

Encell-seminarium

Välkomna på Encell seminarium! 

Lene Foss och Ann Ludvigsson berättar om sin pågående studie "Principals’ Wicked Problems".

Sammanfattning: This paper ( in progress) addresses principals’  “wicked problems”. The paper applies the typology by Alford & Head (2017)  in an interview study of  21 principals  (in  preschool,  1-6, 7-9 , gymnasium and Komvux) in  a Swedish region.


 


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

JU LIVE - Lätta sätt att skydda sig på nätet

24 april - 24 april

16:00 - 17:00

Högskolebiblioteket

<p>V&auml;lkommen till del tre&nbsp;av fyra i J&ouml;nk&ouml;ping Universitys popul&auml;ra f&ouml;rel&auml;sningsserie JU LIVE.&nbsp;</p><p>H&auml;r f&aring;r du kostnadsfritt ta del av sp&auml;nnande och samh&auml;llsnyttig forskning som p&aring;g&aring;r p&aring; JU. Du bjuds ocks&aring; p&aring; fika.</p><p>Dagens f&ouml;rel&auml;sning h&aring;lls av Joakim K&auml;vrestad universitetslektor datavetenskap p&aring; Tekniska h&ouml;gskolan.</p><p>Hans f&ouml;rel&auml;sning &quot;L&auml;tta s&auml;tt att skydda sig p&aring; n&auml;tet&quot;&nbsp;handlar om att vi h&ouml;r n&auml;stan st&auml;ndigt om olika s&auml;kerhetshot p&aring; n&auml;tet och hur viktigt det &auml;r med cybers&auml;kerhet. Men vem &auml;r det egentligen som vill oss illa, hur och varf&ouml;r? Joakim kommer prata om vilka hot privatpersoner beh&ouml;ver vara uppm&auml;rksamma p&aring; internet och hur man l&auml;ttast kan skydda sig.</p><p>L&auml;s mer om f&ouml;rel&auml;sningarna och anm&auml;l dig p&aring;&nbsp;<a href="https://ju.se/julive">ju.se/julive</a><br /><br />Varmt v&auml;lkommen</p>
24 april - 24 april
16:00 - 17:00

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

JU LIVE - Lätta sätt att skydda sig på nätet

Välkommen till del tre av fyra i Jönköping Universitys populära föreläsningsserie JU LIVE. 

Här får du kostnadsfritt ta del av spännande och samhällsnyttig forskning som pågår på JU. Du bjuds också på fika.

Dagens föreläsning hålls av Joakim Kävrestad universitetslektor datavetenskap på Tekniska högskolan.

Hans föreläsning "Lätta sätt att skydda sig på nätet" handlar om att vi hör nästan ständigt om olika säkerhetshot på nätet och hur viktigt det är med cybersäkerhet. Men vem är det egentligen som vill oss illa, hur och varför? Joakim kommer prata om vilka hot privatpersoner behöver vara uppmärksamma på internet och hur man lättast kan skydda sig.

Läs mer om föreläsningarna och anmäl dig på ju.se/julive

Varmt välkommen


Arrangör: Jönköping University

Kvinnor, Karriär och Kapital - En inspirerande lunchföreläsning för kvinnor!

25 april - 25 april

12:00 - 13:00

B3052

<p>Vi bjuder in till en inspirerande lunch d&auml;r du f&aring;r chansen att n&auml;tverka med andra ambiti&ouml;sa kvinnor och lyssna p&aring; experter inom finansbranschen och karri&auml;rutveckling. Vi v&auml;lkomnar tv&aring; framst&aring;ende f&ouml;rel&auml;sare fr&aring;n L&auml;nsf&ouml;rs&auml;kringar, samt karri&auml;rv&auml;gledaren Lisa Wikberg, f&ouml;r en tankev&auml;ckande session som riktar sig till kvinnor som vill ta n&auml;sta steg i sin karri&auml;r och ekonomi.</p><p><strong>Karolina Wenstr&ouml;m,</strong>&nbsp;F&ouml;rs&auml;ljningschef f&ouml;r pension och placering, LF J&ouml;nk&ouml;ping Karolina har en gedigen bakgrund inom finans- och f&ouml;rs&auml;kringssektorn och delar med sig av sin passion f&ouml;r sparande och att bygga en stabil, j&auml;mst&auml;lld ekonomisk framtid. Hon kommer att dela insikter och praktiska tips om hur du kan optimera ditt sparande och f&ouml;rbereda dig f&ouml;r en tryggare ekonomisk framtid.</p><p><strong>Josefin Lindenfalk</strong>, HR-aff&auml;rspartner, LF J&ouml;nk&ouml;ping Med en omfattande erfarenhet fr&aring;n b&aring;de privat och offentlig sektor inom HR, belyser Josefin vikten av att hantera l&ouml;nefr&aring;gor strategiskt f&ouml;r b&aring;de individer och organisationer. L&auml;r dig mer om hur arbetsgivare t&auml;nker kring l&ouml;nes&auml;ttning och hur du kan positionera dig f&ouml;r en r&auml;ttvis ers&auml;ttning.</p><p><strong>Lisa Wikberg,</strong>&nbsp;Karri&auml;rv&auml;gledare Lisa ger en kort introduktion till de resurser och st&ouml;d som Career Center erbjuder n&auml;r det g&auml;ller karri&auml;rutveckling och hur du kan utnyttja dessa tj&auml;nster f&ouml;r att n&aring; dina m&aring;l.</p><p>Anslut till oss i sal B3052 p&aring; JIBS (J&ouml;nk&ouml;ping International Business School) f&ouml;r en inspirerande lunch. Vi kommer att bjuda p&aring; en gratis lunch d&auml;r du kan njuta av god mat medan du lyssnar p&aring; v&aring;ra experter och deltar i diskussioner. Detta &auml;r en unik chans att utvidga ditt n&auml;tverk, f&aring; inspiration och konkreta r&aring;d som kan hj&auml;lpa dig i din karri&auml;r och ekonomiska planering.</p><p>Anm&auml;l dig idag och ta ett steg n&auml;rmare dina m&aring;l och framtid!</p><p><strong>Anm&auml;lan till eventet</strong></p><p>Anm&auml;l dig direkt till eventet och ta chansen att tr&auml;ffa andra unga kvinnor med samma intresse. Vi ser fram emot att tr&auml;ffa dig! OBS! Om du har n&aring;gra allergier, ange det i en bokningskommentar i <strong><a href="https://medlem.ungaaktiesparare.se/event/kvinnor-karriar-och-kapital-en-inspirerande-lunchforelasning-for-kvinnor/">anm&auml;lan.</a></strong></p><p>&Auml;r du inte medlem? Ingen fara, alla kvinnor &auml;r v&auml;lkomna p&aring; v&aring;rt lunchevent! V&aring;ra medlemmar har dock f&ouml;rtur till alla event och om platserna &auml;r fulla kommer du att hamna p&aring; v&aring;r reservlista och f&aring;r g&aring; p&aring; eventet i m&aring;n av plats. Om du f&aring;r plats eller inte kommer att meddelas av arrang&ouml;ren senast dagen innan eventet. Vill du ha s&aring; stor chans som m&ouml;jligt att f&aring; plats? Bli medlem i UA!</p>
25 april - 25 april
12:00 - 13:00

Plats

B3052


Direktlänk

Kvinnor, Karriär och Kapital - En inspirerande lunchföreläsning för kvinnor!

Vi bjuder in till en inspirerande lunch där du får chansen att nätverka med andra ambitiösa kvinnor och lyssna på experter inom finansbranschen och karriärutveckling. Vi välkomnar två framstående föreläsare från Länsförsäkringar, samt karriärvägledaren Lisa Wikberg, för en tankeväckande session som riktar sig till kvinnor som vill ta nästa steg i sin karriär och ekonomi.

Karolina Wenström, Försäljningschef för pension och placering, LF Jönköping Karolina har en gedigen bakgrund inom finans- och försäkringssektorn och delar med sig av sin passion för sparande och att bygga en stabil, jämställd ekonomisk framtid. Hon kommer att dela insikter och praktiska tips om hur du kan optimera ditt sparande och förbereda dig för en tryggare ekonomisk framtid.

Josefin Lindenfalk, HR-affärspartner, LF Jönköping Med en omfattande erfarenhet från både privat och offentlig sektor inom HR, belyser Josefin vikten av att hantera lönefrågor strategiskt för både individer och organisationer. Lär dig mer om hur arbetsgivare tänker kring lönesättning och hur du kan positionera dig för en rättvis ersättning.

Lisa Wikberg, Karriärvägledare Lisa ger en kort introduktion till de resurser och stöd som Career Center erbjuder när det gäller karriärutveckling och hur du kan utnyttja dessa tjänster för att nå dina mål.

Anslut till oss i sal B3052 på JIBS (Jönköping International Business School) för en inspirerande lunch. Vi kommer att bjuda på en gratis lunch där du kan njuta av god mat medan du lyssnar på våra experter och deltar i diskussioner. Detta är en unik chans att utvidga ditt nätverk, få inspiration och konkreta råd som kan hjälpa dig i din karriär och ekonomiska planering.

Anmäl dig idag och ta ett steg närmare dina mål och framtid!

Anmälan till eventet

Anmäl dig direkt till eventet och ta chansen att träffa andra unga kvinnor med samma intresse. Vi ser fram emot att träffa dig! OBS! Om du har några allergier, ange det i en bokningskommentar i anmälan.

Är du inte medlem? Ingen fara, alla kvinnor är välkomna på vårt lunchevent! Våra medlemmar har dock förtur till alla event och om platserna är fulla kommer du att hamna på vår reservlista och får gå på eventet i mån av plats. Om du får plats eller inte kommer att meddelas av arrangören senast dagen innan eventet. Vill du ha så stor chans som möjligt att få plats? Bli medlem i UA!


Arrangör: Career Center

Disputation Maria Snögren (OBS! Disputationen sker på Högskolan i Skövde)

26 april - 26 april

13:00 - 16:00

<p>Den 26 april 2024 f&ouml;rsvarar Maria Sn&ouml;gren sin avhandling med titeln&nbsp;&nbsp;&quot;Munh&auml;lsa &ndash; &Auml;ldre personers upplevelser och v&aring;rdpersonals attityder och kunskaper&quot;</p><p>Plats: H&ouml;gskolan i Sk&ouml;vde</p><p>Tid : 13:00</p><p>Maria Sn&ouml;gren &auml;r doktorand inom H&auml;lsa och V&aring;rdvetenskap, H&auml;lsoh&ouml;gskolan J&ouml;nk&ouml;ping University i samverkan med H&ouml;gskolan in Sk&ouml;vde</p>
26 april - 26 april
13:00 - 16:00

Plats

-


Direktlänk

Disputation Maria Snögren (OBS! Disputationen sker på Högskolan i Skövde)

Den 26 april 2024 försvarar Maria Snögren sin avhandling med titeln  "Munhälsa – Äldre personers upplevelser och vårdpersonals attityder och kunskaper"

Plats: Högskolan i Skövde

Tid : 13:00

Maria Snögren är doktorand inom Hälsa och Vårdvetenskap, Hälsohögskolan Jönköping University i samverkan med Högskolan in Skövde


Arrangör: Hälsohögskolan

Fristående kurs konferens

29 april - 29 april

10:00 - 12:00

-

<p>se mail fr&aring;n Elisabet Sandblom</p>
29 april - 29 april
10:00 - 12:00

Plats

-


Direktlänk

Fristående kurs konferens

se mail från Elisabet Sandblom


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Workshop: Qualitative methods

29 april - 29 april

13:00 - 15:00

https://ju-se.zoom.us/j/68306993725

<p>Welcome to workshops about research methods at School of Health and Welfare.</p><p>&nbsp;The workshops are developed for PhD students as well as junior and senior researchers with an interest in learning more about research methods.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Aims with the workshops are to:&nbsp;</p><p>&bull; Enhance the research at HHJ by increasing knowledge about and interest in various types of qualitative analysis methods.</p><p>&bull; Stimulate collaboration between junior and senior researchers by creating a meeting place for dialogue, learning, and cooperation.</p><p>&bull; Inspire the use of new and innovative analysis methods in qualitative research.</p><p>&nbsp;</p><p>This qualitative workshop will be led by Nina Gunnarsson and focus on study design and analysis of data. The workshops also give you the opportunity to discuss your research, and if you want to discuss one of your studies/papers at this seminar, please contact: <a href="mailto:nina.gunnarsson@ju.se">nina.gunnarsson@ju.se</a></p><p>In order for us to send out documents in advance, you need to email: <a href="mailto:Linda.johansson@ju.se">Linda.johansson@ju.se</a> no later than one week before the seminar and register participation.&nbsp;</p><p>The workshop is in English via Zoom: <a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fju-se.zoom.us%2Fj%2F68306993725&amp;data=05%7C02%7Cjohanna.grek%40ju.se%7Ccde22a8aca2b4efdd31b08dc377a80a0%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638446246494250295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&amp;sdata=dTZtfDGJ3Labu97FRFnUl6BUYnOUrd0D8FcD4%2FfwcLk%3D&amp;reserved=0">https://ju-se.zoom.us/j/68306993725</a></p>
29 april - 29 april
13:00 - 15:00

Plats

https://ju-se.zoom.us/j/68306993725


Direktlänk

Workshop: Qualitative methods

Welcome to workshops about research methods at School of Health and Welfare.

 The workshops are developed for PhD students as well as junior and senior researchers with an interest in learning more about research methods. 

 

Aims with the workshops are to: 

• Enhance the research at HHJ by increasing knowledge about and interest in various types of qualitative analysis methods.

• Stimulate collaboration between junior and senior researchers by creating a meeting place for dialogue, learning, and cooperation.

• Inspire the use of new and innovative analysis methods in qualitative research.

 

This qualitative workshop will be led by Nina Gunnarsson and focus on study design and analysis of data. The workshops also give you the opportunity to discuss your research, and if you want to discuss one of your studies/papers at this seminar, please contact: nina.gunnarsson@ju.se

In order for us to send out documents in advance, you need to email: Linda.johansson@ju.se no later than one week before the seminar and register participation. 

The workshop is in English via Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/68306993725


Arrangör: Hälsohögskolan

Vårfirande på JU

30 april - 30 april

12:00 - 12:45

Hälsoparken

<p>V&auml;lkommen att fira in v&aring;ren med J&ouml;nk&ouml;ping University och J&ouml;nk&ouml;pings Studentk&aring;r. &Aring;rets firande sker utomhus i H&auml;lsoparken (Munksj&ouml;parken) tisdagen den 30 april klockan 12.00.<br />Vi b&ouml;rjar med s&aring;ng och musik av den akademiska k&ouml;ren JUVE ledd av dirigent Dan Boberg samt v&aring;rtal av nytilltr&auml;dda rektor M&aring;ns Svensson.<br />Efter klockan 13.00 tar studenterna vid med sina aktiviteter.&nbsp;</p><p><a href="https://ju.se/varfirande">https://ju.se/varfirande</a></p><p>&nbsp;</p>
30 april - 30 april
12:00 - 12:45

Plats

Hälsoparken


Direktlänk

Vårfirande på JU

Välkommen att fira in våren med Jönköping University och Jönköpings Studentkår. Årets firande sker utomhus i Hälsoparken (Munksjöparken) tisdagen den 30 april klockan 12.00.
Vi börjar med sång och musik av den akademiska kören JUVE ledd av dirigent Dan Boberg samt vårtal av nytillträdda rektor Måns Svensson.
Efter klockan 13.00 tar studenterna vid med sina aktiviteter. 

https://ju.se/varfirande

 


Arrangör: Jönköping University