The CCD seminar series consists of four different strands:

1. The CCD international seminars (always in English). The theme for the spring 2023 seminars is Non-programmatic methodologies (of relevance for communication, culture and diversity). We will have three overarching themes for the international seminars – one theme per semester. The other two are Rethinking concepts/conceptual ideas (of relevance for communication, culture and diversity), which runs in the autumn of 2023, and, running in spring 2024, Southern, Decolonial, Alternative Perspectives (of relevance to at least one of the following: identity, communication, learning, doing research).

2. The CCD working papers seminars (in English or Swedish).

3. Humanities Forum seminars (Humanistiskt forum - in Swedish).

4. The DoIT seminars (DoIT - Delaktighet och Inkludering Tankesmedja [the Participation and Inclusion Think Tank], most often in Swedish).

Please note that all times are CET (Central European Time) or, in 2023 between March 26 and October 29, CEST (Central European Summer Time).


Autumn 2022

Dec 1, 6.30-7.30 p.m.

JU Public Lectures

Staffan Bengtsson, associate professor in Disability research & Radu Dinu, senior lecturer in History. Jönköping University, Sweden

Title: Disability and labour – historical and comparative perspectives (lecture in Swedish)

This lecture offers fresh perspectives on the history of disability and labour in the twentieth century and highlights the need to address the topic beyond regional boundaries. How has the central role of labour influenced disabled people in the twentieth century? What differences can be found between state socialist and liberal-democratic societies? These types of questions will be at the core of Staffan Bengtsson’s and Radu Dinu’s lecture.

Room: Hc113, Jönköping university. The lecture is live streamed via YouTube.


Dec 8-9

CCD international seminar series

Dec 8, 1:10-2:30 p.m
Adnan Mahmutović, Department of English, Stockholm University, Sweden
Title: “To the Word-woods and Back: On Language and Speechlessness”
Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62373605165


Dec 8, 2:45-3:45 p.m
Stefan Helgesson, Department of English, Stockholm University, Sweden 
Title: “The Global South and Reading Practices in Sweden”
Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62373605165


Dec 9, I-2:30 p.m
Tommaso Milani, University of Gothenburg, Sweden
Title: “The Politics of Collective Remembering”
Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62373605165

Dec 8, 1-2.30 p.m.

Digital Futures for Education: Digital transformation in education: paradoxes, hopes, and realities

Conversation 3: Digital transformation in education: paradoxes, hopes, and realities

Digital Futures hub, Osquars Backe 5, floor 2 at KTH main campus OR via Zoom

Digital Futures for Education is a new series of conversations and events that bring together key actors from academia, civil society, and the private and public sectors. Its mission is to provide a colloquial space for discussion and reflection on the digital transformation in education and the role of universities in today’s complex societies. The goal is also to build a community with key national and international educational actors.

Moderator:

Teresa Cerratto Pargman, Professor, Stockholm University and Associate Director Outreach, Digital Futures

Panellists:

Jannie Jeppesen, CEO, Swedish Edtech

Ylva Lindberg, Professor, School of Education and Communication at Jönköping University

Stefan Hrastinski, Professor, Division of Digital Learning, KTH


More information: https://www.digitalfutures.kth.se/event/digital-futures-for-education-digital-transformation-in-education-paradoxes-hopes-and-realities/

 

Dec 15, 2-3.30 p.m.

CCD Working Papers/Internal seminar series

Doctoral Planning Seminar (in Swedish). Margareta Lindström, planeringsseminarium i sal A521, Högskolan i Borås.

Zoom: https://hb-se.zoom.us/j/65441885522

Senior läsare är Susanne Klaar, universitetslektor vid Högskolan i Borås Susanne Klaar - Högskolan i Borås (hb.se)


Dec 16, 12.30-4 p.m.

DoIT seminar series

Hybrid seminar (in Swedish)

Delaktighets- och Inkluderingstankesmedjan, DoIT

DoIT-träff 16 december 2022, kl. 12.30-16, hybridformat

Tema: Är vi kulturellt hållbara? Att kunna och våga undersöka människans drivkrafter.

När: 16 december kl. 12.30-16.00 (tolkar mellan svenskt teckenspråk och talad svenska finns)

Plats: Örebro läns museum, Kaserngården 6 (OBS! inte länsmuseibyggnaden som är stängd för renovering) och digitalt via Zoom

Anmäl dig via DoIT:s webbsida senast den 13 december. Ange om du behöver teckenspråkstolk.

OBS! Begränsat antal platser på Kaserngården 6.

Program

12.30 Introduktion till DoIT och dagens tema av Sangeeta Bagga Gupta, Jönköpings universitet och Petra Weckström, Riksteatern.

12.45 Kulturell hållbarhet är ett begrepp som funnits med i hållbarhetsdiskursen, i alla fall sedan Brundtlandrapporten 1987. Men utan att få fäste. Nu är läget akut, ända tvekar mänskligheten. Lösningarna är tekniska och naturvetenskapliga. Kultur i allmänhet, och humanistisk men även sociologisk forskning, ses inte som del av klimat- och miljöarbetet. Trots att den moderna människan orsakat problemen är hon inte en del av lösningen. Vad ett gott liv är och nödvändigheten av gränser för våra begär diskuteras knappt. Vi ska fortsätta som tidigare, utvecklings- och tillväxtparadigmen gäller. Inte ens kulturinstitutionerna själva ser vilka deras unika bidrag skulle kunna vara. De fokuserar på saker som miljöledning (i sig bra) och på att berätta om det som håller på att hända, och vad som kan görs åt det men inom andra områden än kultur. Är det inte dags att kasta ljus över denna blinda fläck?

Hur kan kulturen bidra? Örebro läns museum ger exempel på hur vi arbetar i teori och praktik.

13.45 Paus med fika för dem som är på plats

14.00 Samtal i grupper på plats och digitalt – vad kan kulturinstitutioner – och verksamheter göra för den kulturella hållbarheten, om den är viktig?

14.45 Samtal i nya grupper – vilka är dina drivkrafter till personlig förändring? Det första steget mot kulturell hållbarhet?

15.45 Avslutning och blick mot nästa möte

Värd: Birgitta Johansson, DoIT och Örebro Länsmuseum, Örebro


Dec 20, 1-3 p.m.

Humanistiskt forum (The Humanities Forum)

Lina Rahm: AI Bildung and the Genealogy of Educational Imaginaries

Lina Rahm is Assistant Professor in the History of Media and Environment with specialization in Artificial Intelligence and Autonomous Systems at the Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden and presents her research on technological change and the education of citizens.

More information:

https://center.hj.se/center/encell/nyheter/nyheter/2022-11-15-ai-bildung-and-the-genealogy-of-educational-imaginaries.html

The seminar will be held on-campus in room Hc229 with the possibility to participate on Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/68749314350


Spring 2023

Jan 23, 3-5 p.m. 

CCD Working Papers/Internal seminar series

Maria Rossall, School of Education and Communication, Jönköping University, Sweden

Welcome to Maria Rossalls planning seminar in education (in Swedish) with the title "I skuggan av det kompetenta barnet".

Abstract: Det kompetenta barnet har varit en framträdande tankefigur i svensk förskola sedan 1980-90 talen, med barndomssociologins framväxt och inflytande från Reggio Emilia filosofin. Det är en tankefigur om barnet som blev viktig i samband med en förskjutning från ett perspektiv av barnet som naturvarelse till kulturvarelse, där barns biologiska egenskaper ’bakgrundas’ för att istället ’förgrunda’ idén att barnets tillblivelse är något som sker inom en social kontext. I stället för att se barn som tomma kärl som ska fyllas av vuxnas kunskap, har barns kunskaper och kompetenser blivit mer framträdande. Det har resulterat i olika synsätt på barn, å ena sidan barn med bristande kunskaper som ofta kopplas till ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, å andra sidan att barn redan har färdiga kompetenser som ofta kopplas till ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Jag har själv funderat på vad denna barnsyn innebär i mötet med barn. I min yrkesroll som förskollärare upplever jag att kollegor möter barn antingen ifrån ett kompetensperspektiv eller ett bristperspektiv.

Syftet med denna avhandling är att utforska och problematisera hur barns kompetens positioneras och manifesteras inom förskolans styrning och utbildning, med fokus på förskolans förutsättningar och lärarnas undervisningspraktiker.

Min övergripande forskningsfråga är: Hur manifesteras kompetens i förskolan? Avhandlingen kommer att innehålla fyra olika studier som undersöker kompetens utifrån olika metoder och nivåer. Delstudie 1 och 2 kommer att fokusera på litteraturanalyser, den första baserat på förskolans styr- och policydokument – den gråa litteraturen med fokus på barns kompetens. Delstudie 2 är en systematisk litteraturanalys på den forskning som finns om kompetens i förskolan och var forskningen koncentreras: barnen, vuxna eller andra områden såsom exempelvis läroplanen för förskolan. Delstudie 3 kommer att vara en praktiknära observationsstudie och fokussamtal kring förskollärarnas praktiker med avstamp i teorier kring sociala praktiker. Delstudie 4 är fortfarande under utveckling.

Room: Hc213, HLK


Jan 27, 2-4.30 p.m.

CCD Working Papers/Internal seminar series

2-3 p.m. Andrea Atterström, School of Education and Communication, Jönköping University, Sweden CANCELLED!

Title of article: "Methodological experiences and ethical considerations from email-based interviews with young students having severe speech and physical impairment." The seminar will be held online. Please send Andrea an e-mail (andrea.atterstrom@ju.se) to receive the text.

Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/67906290743


3.00 - 4.30 p.m. Radu Dinu & Frida Wikström, School of Education and Communication, Jönköping University, Sweden Title of planned research project: "Contesting deafness: Medicalisation, Normalisation and Deaf Identity in Post-War Sweden".

Discussant: Prof. Patrick Kermit (NTNU Trondheim)
Please send Radu and email (radu.dinu@ju.se) to receive the text.

The seminar will be hybrid: Ha229 (Gruvberger), School of Eduaction and Communication, and zoom: https://ju-se.zoom.us/j/67906290743


Jan 30, 12.30 p.m. to Jan 31 4.30 p.m.

CCD Retreat, Mariedal

Monday, Jan 30

12.30-1.30 p.m. Lunch & kick-off

1.30-3.00 p.m. MOUs, Research Professional with Linda Olsson (bring your computers!), and other current issues

3.00-3.30 p.m. Coffee

3.30-5.00 p.m. Current situation regarding applications and writing

18.00 Dinner at Liban Deli


Tuesday, Jan 31

8.30-9.30 a.m. Breakfast

9.30-10 a.m. Publishing strategies from an HLK/CCD perspective: Ylva Lindberg (hybrid seminar, please contact maria.backe@ju.se if you wish to attend)

10-11 a.m. Publishing strategies from a university library perspective: Stefan Carlstein (hybrid seminar, please contact maria.backe@ju.se if you wish to attend)

11 a.m.-noon Workshop on the 2023 CCD publishing strategy

Noon-1 p.m. Lunch

1-3 p.m. Applications and writing

3-3.30 p.m. Coffee

3.30-4.30 p.m. How do we continue from here?


Feb 1, 2-4 p.m.

Humanistiskt forum - Humanities forum

Röd tro: kulturhistoriska perspektiv på socialism
Stefan Arvidsson, professor i religionsvetenskap vid Linnéuniversitet, talar om kulturhistoriska perspektiv på moderna politiska ideologier, religioner och kommersiella föreställningar och presenterar sin nyutkomna bok Röd tro: socialistisk livsåskådning och religion under tvåhundra år.
Seminariet kommer att genomföras på plats i sal Ha208 på HLK med möjlighet att delta på Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/64172795332

 

Mar 10, 10 a.m.-12 noon

CCD international seminar series

Imke Niediek, University of Hannover, Germany. The spring 2023 theme for the CCD international seminars: Non-programmatic methodologies (of relevance for communication, culture and diversity).


Apr 21, 10 a.m.-12 noon

CCD international seminar series

Magdalena Zdrodowska, Institute of Audiovisual Arts, Jagiellonian University, Kraków, Poland
Title: Investigating deaf cultural heritage. Discussing methodology for the Deaf Cinema project

Since the beginning of the film, deaf filmmakers have been documenting their communities’ activities, trying to shape the image of the deaf condition (often in opposition to disability), and express their own artistic visions. Due to the social, cultural, and political status of the deaf communities, deaf films were mostly produced, distributed, and watched in closed circuits of deaf networks. Today, it makes the research of the history and contemporaneity of deaf filmmaking difficult and inaccessible within a single methodological paradigm. During the seminar, we will discuss both methodological and technological tools that can be used when deaf studies, disability studies, film studies, and film history intersect. We will also consider the researcher-as-an-ally model present in disability studies, and how to balance the profit of the researcher and of the community when investigating outside the English-speaking domain.

The spring 2023 theme for the CCD international seminars: Non-programmatic methodologies (of relevance for communication, culture and diversity).
Contact radu.dinu@ju.se latest on April 7 if you need a sign language interpreter.