HR-strategi för forskare

Som andra lärosäte i Sverige har Jönköping University tilldelats certifieringen HR Excellence in Research från EU-kommissionen. 

Certifieringen innebär att lärosätet håller god standard i arbetet med rekrytering och arbetsförutsättningar för såväl nationella som internationella forskare och lärare. 

Jönköping Universitys certifiering visar att lärosätet har förutsättningar och rätt ambitioner att erbjuda akademiska lärare och forskare excellenta arbetsförhållanden samt uppfyller kommissionens krav på öppna och transparenta rekryteringsprocesser.

Frågor om arbetet på Jönköping University?

Kontakta HR-direktör Ingrid Estrada-Magnusson

Mer information

Mer om bakgrunden till HR Excellence in Research

Dokument och beslut om HR Excellence in Research