HR-strategi för forskare

Som andra lärosäte i Sverige har Jönköping University tilldelats certifieringen HR Excellence in Research från EU-kommissionen. 

Certifieringen innebär att lärosätet håller god standard i arbetet med rekrytering och arbetsförutsättningar för såväl nationella som internationella forskare och lärare. 

Jönköping Universitys certifiering visar att lärosätet har förutsättningar och rätt ambitioner att erbjuda akademiska lärare och forskare excellenta arbetsförhållanden samt uppfyller kommissionens krav på öppna och transparenta rekryteringsprocesser.

Jönköping University gick igenom EU-kommissionens första revision under vintern 2020/2021 utan anmärkningar. Revisorerna uttrycker att JU:s arbete är robust och systematiskt och lärosätet får beröm för att arbeta med stort engagemang i dessa frågor. Den godkända revisionen innebär att Jönköping University behåller certifieringen och fortsätter processen med att arbeta för en excellent arbetsmiljö för akademiska lärare och forskare. Nästa revision som bland annat innebär platsbesök från EU-kommissionen blir under vintern 2023/2024.

Frågor om arbetet på Jönköping University?

Kontakta HR-direktör Marie Eriksson

Mer information


Mer om bakgrunden till HR Excellence in Research

Dokument och beslut om HR Excellence in Research