Datateknik och informatik

Vi satsar på fortsatt utveckling av våra utbildningsprogram och vår forskning för att ständigt erbjuda aktuella och spännande IT-utbildningar. Detta görs i samarbete med bland annat branschens företag.

Avdelningen för datateknik och informatik har cirka 20 anställda som arbetar med utbildning och forskning.

Avdelningen för datateknik och informatik

För att säkerställa att våra utbildningar har en yrkesmässig relevans och ett efter regionens behov uppdaterat innehåll finns branschråd med företrädare för näringslivet.

Branschråden har till uppgift att följa upp och initiera förbättringar av utbildning, forskning och samverkan, särskilt programutbildningen där grupperna ger råd kring utbildningsplaner, kursplaner och samverkansformer med näringslivet.

 

Vid vår avdelning finns tre branschråd:

  • IT-infrastruktur och nätverksdesign
  • Informatikprogram (Grafisk design och webbutveckling samt User Experience Design and IT Architecture)
  • Dataingenjörsprogram samt AI Engineering

Grupperna träffas ca fyra gånger per år och går igenom aktuella händelser och förslag på förändringar.

Näringslivsförlagd kurs är en unik möjlighet för er som företag att knyta kontakt med våra studenter under deras utbildning. Kursen gör studenterna bättre rustade för sitt kommande arbetsliv – något som både de själva och ni som företag tjänar på.

 

För att ge våra studenter en tydlig koppling mellan teori och praktik har vi skapat kursen Näringslivsförlagd kurs (NFK). Kursen innebär att studenten har mellan sju och nio veckors praktik ute hos en arbetsgivare. Syftet med NFK är att ge studenten en förståelse för kommande arbetsuppgifter och hur dessa är kopplade till den egna utbildningen. Läs mer om NFK på JTH.

 

Kursansvariga för NFK-praktiken

Johannes Schmidt, johannes.schmidt@ju.se (Mjukvaruutveckling och mobila plattformar, Inbyggda system), praktikperioden pågår 7 veckor under april till maj.

Sonny Johansson, sonny.johansson@ju.se (IT-infrastruktur och nätverksdesign), praktikperioden pågår 9 veckor under slutet av mars till maj.

Sofia Lovén, sofia.loven@ju.se (Grafisk design och webbutveckling), praktikperioden pågår 9 veckor under slutet av mars till maj.