Vi bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdet Material och tillverkning. 

Avdelningen består av ca 40 forskare, varav sex är professor, ett antal är docenter och lektorer, och övriga är doktorander samt laboratorie- och utvecklingsingenjörer.

Utbildning

Avdelningen ansvarar för följande magisterprogram:

Materials and Manufacturing

Forskarna vid avdelningen är kursansvariga och examinatorer för ett stort antal kurser inom ämnesområdet Material och tillverkning som ges på både grund- och avancerad nivå samt på forskarutbildningar.

Forskning

Forskningen inom vår avdelning är multidisciplinär och omfattar produkt- och materialutveckling. Fokus läggs särskilt på komponenters egenskaper (inre materialuppbyggnad samt mekaniska och fysikaliska egenskaper) och deras relation till  tillverkningsprocessen.

Forskningen har stöd i ämnesområden som flödesdynamik, teknisk mekanik, hållfasthetslära, materialvetenskap och materialteknik, materialfysik och -kemi, samt simulering och optimering.

Delar av vår forskning gäller produktframtagningskedjan. Denna forskning finns framför allt i gränssnittet mellan konstruktion och tillverkning/användning, och beaktar särskilt produktegenskaper.

Verksamhetens mål är att genomföra grundläggande forskning för att lösa utmaningar kring material i avancerade gjutna komponenter och tillverkning av av dessa, i nära samarbete med industrin och forskningsinstitut.

Mer information om vår forskning hittar du här.

Personal

Personal vid avdelningen Material och tillverkning hittar du här.