Material och tillverkning

Vi bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdet Material och tillverkning.

Avdelningen består av ca 40 forskare, varav sex är professor, ett antal är docenter och lektorer, och övriga är doktorander samt laboratorie- och utvecklingsingenjörer.

Avdelningen för material och tillverkning

För att studera de komplexa sambanden mellan materialegenskaper, mikrostruktur, tillverkningsprocess och komponentdesign använder vi ett brett utbud av utrustning. Du kan läsa mer om våra olika labbmiljöer här.

Avdelningschef