Typsnitt

Typografi innefattar hantverket att utforma en text – i tryck eller skärm – så att budskapet förmedlas på bästa möjliga sätt för läsaren. Det innebär att texten måste vara lättläst och estetiskt tilltalande.

BentonSans

jönköping univeristy logo

Som huvudtypsnitt använder vi BentonSans, som har hög läsbarhet både på skärm och i tryck. Använd typsnittet i första hand för:

  • Rubriker
  • Ingresser
  • Tabeller
  • Kortare texter
  • Allt som ska läsas på skärm

Scala OT

jönköping univeristy logo

Typsnittet Scala OT används främst till längre brödtexter och informationstexter i trycksaker. Använd typsnittet i första hand för:

  • Löpande text (brödtext)
  • Typografisk krydda i form av kapitäler (versal bokstav på gemen höjd)

Scala OT kan tillämpas i varianten italic för att markera och lyfta fram vissa avsnitt i löpande text. Typsnittet passar bäst med extra luft mellan raderna.

ScalaSans OT

jönköping univeristy logo

Typsnittet ScalaSans OT används sparsamt och i första hand för:

  • Typografisk variation