Åsa Westermark

Universitetslektor i kulturgeografi
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation
Ämnesansvarig för globala studier

Kontakt

Rum
Hc234
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 17 44
Ändra din information

Forskningsgrupper

För en presentation av Åsa Westermark, se engelska presentationsidan.

Artikel

Westermark, Å., Jansund, B. (2019). Learning experiences from a time-geographic approach— commodity chains, globalization, everyday life, and sustainability in context Journal of geography in higher education (Print), 43(4), 486-504. More information
Westermark, Å., Borell, K. (2018). Human service siting conflicts as social movements. More information
Borell, K., Westermark, Å. (2018). Siting of human services facilities and the not in my back yard phenomenon: a critical research review Community Development Journal, 53(2), 246-262. More information
Molin, L., Grubbström, A., Bladh, G., Westermark, Å., Ojanne, K., Gottfridsson, H., Karlsson, v. (2015). Do personal experiences have an impact on teaching and didactic choices in geography? European Journal of Geography, 4(6), 6-20. More information
Jansund, B., Westermark, Å. (2013). Tidsgeografi i undervisning för hållbar utveckling: En helhetsorienterad tankemodell Geografiska Notiser, 71(1), 24-40 Lund: Geografilärarnas Riksförening . More information

Doktorsavhandling

Westermark, Å. (2003). Informal livelihoods: Womens´biographies and reflections about everyday life: A time-geographic analysis in urban Colombia (Doctoral thesis, Göteborg: Department of Human and Economic Geography, School of Economics and Commercial Law, Göteborg university). More information

Antologibidrag

Westermark, Å., Borell, K. (2014). Upptäcktens väg: Det projektbaserade uppsatsarbetet. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 153 -170). Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik More information

Konferensbidrag

Westermark, Å. (2019). Time-geography, socio-environmental relationships, and Education for Sustainable Development, ESD. The American Association of Geographers AAG Annual Meeting, April 3 - 7, 2019, Washington DC, United States.. More information
Rosenberg, E., Ramsarup, P., Westermark, Å. (2019). Commodity value chain analysis as a sustainability education process: Case studies from South Africa and Sweden. Comparative and International Education Conference, CIES 2019, April 14-18, San Francisco, United States. More information
Westermark, Å., Jansund, B. (2018). Time geography – a didactic perspective and tool for contextual learning about globalization, commodity chains and sustainability. The American Association of Geographers AAG Annual Meeting, April 10 - 14, 2018, New Orleans, Louisiana.. More information
Westermark, Å. (2017). Gender and feminist geography: A time-geographic teaching approach to encourage situated learning in everyday life. The American Association of Geographers AAG Third Annual Meeting, April 5 - 9, 2017, Boston, Massachusetts. More information
Westermark, Å., Jansund, B. (2017). Erfarenheter av undervisning och lärande om globalisering, produktionskedjor, vardagsliv och hållbarhet med tidsgeografi som didaktiskt perspektiv och verktyg. Tidsgeografiska dagar 28-30 september, Örebro universitet. More information

Övrigt

Westermark, Å., Gustafsson, M. (2019). East Vättern Scarp landscape and sustainable meadow fodder [Case study]. More information