Maria Hedström

Utbildningsledare
Enheten för utbildning , Högskolan för lärande och kommunikation
Ansvarig för verksamhetsförlagd utbildning