Qi Meng

Universitetsadjunkt i specialpedagogik
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation
Programansvarig för Interventions in Childhood

Kontakt

E-post
Rum
Hd411c
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.