Elin Lindsmyr

Doktorand

Elin Lindsmyr är doktorand i Socialt arbete vid Hälsohögskolan. 

Elins avhandlingsprojekt handlar om samhällets respons på mäns våld mot kvinnor. Den första delen av avhandlingsprojektet intresserar sig för länsstyrelserna som aktör i det regionala arbetet med det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 


Elin har en bakgrund inom den ideella och offentliga sektorn med arbete mot mäns våld mot kvinnor.