Ingalill Gimbler Berglund

Universitetslektor Hälsa och vårdvetenskap

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Filosofie Doktor, Ph.D.


Legitimerad Sjuksköterska


Kontakt

Rum
Ga 615
Telefon
+46 36-10 1197
SMS-nummer
+46 79-068 92 23
Extern telefon
079-0689223
Signatur/Kortnamn
GBIN
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Ingalill Gimbler Berglund är lärare och samordnare för internationalisering för sjuksköterskeutbildningen på Hälsohögskolan och ordförande i Hälsohögskolans internationella råd. Hon undervisar både i grundutbildning och avancerad nivå inom specialistutbildningen för anestesisjuksköterskor.

I Ingalills doktorsavhandling framgick det att barn med speciella behov utgjorde den största utmaningen för anestesisjuksköterskorna att möta barn med en neuropsykiatrisk funktionsdensättningoch söva så att insomnandet blev lugnt. Det finns en bristande kunskap om barn med denna diagnos inom vården, därför finns det en risk att dessa barn missförstås av personalen som tar hand om dem. Utan kunskap om tillståndet och utan riktlinjer för omhändertagande av dessa barn kan en sövning bli en traumatisk erfarenhet både för barnet och barnets föräldrar och kan ytterligare försvåra barnets kontakter med sjukvården. I avhandlingen “Developing Guidelines in Nursing Care of Children with Autism Spectrum Disorder in High Technology Health Care Setting.” Utvecklades riktlinjer för omhändertagande av barn med neuropsykiatrisk funktionshinder.

Det nuvarande forskningsprojekt “ Omhändertagande av barn med neuropsykiatriskt funktionshinder i en högteknologisk hälso- och sjukvårdsmiljö” bygger vidare på resultatet av avhandlingen och syftet är att testa och implementera de riktlinjer som skapades i avhandlingen för omhändertagande av barn med neuropsykiatriskt funktionshinder på anestesi och röntgenavdelningar.

Ingalill är utbildad sjuksköterska och har specialistutbildning inom anestesi och intensivvård. Ingalill har tidigare arbetat som sjuksköterska både på olika platser i Sverige och internationellt.

 

Artikel

Björkman, B., Gimbler Berglund, I., Enskär, K., Faresjö, M., Huus, K. (2017). Peri-radiographic guidelines for children with autism spectrum disorder: a nationwide survey in Sweden Child Care Health and Development, 43(1), 31-36. More information
Björkman, B., Gimbler Berglund, I., Faresjö, M., Enskär, K., Huus, K. (2017). Are radiographers prepared to meet children with special needs, when seen for an examination? Acta Radiologica, 58(1 Suppl.), 16. More information
Gimbler Berglund, I., Björkman, B., Enskär, K., Faresjö, M., Huus, K. (2017). Management of children with Autism Spectrum Disorder in the anesthesia and radiographic context Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 38(3), 187-196. More information
Huus, K., Ngoc, L., Dam, K., Ljusegren, G., Enskär, K., Gimbler Berglund, I. (2016). Caring for children in pain: a Vietnamese perspective Annals of Nursing and Practice, 3(7). More information
Gimbler Berglund, I., Huus, K., Enskär, K., Faresjö, M., Björkman, B. (2016). Perioperative and anesthesia guidelines for children with autism: A nationwide survey from Sweden Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 37(6), 457-464. More information
Gimbler Berglund, I., Ericsson, E., Proczkowska-Björklund, M., Fridlund, B. (2013). Nurse anaesthetists' experiences with pre-operative anxiety , 25(1), 28-34. More information
Ljusegren, G., Johansson, I., Gimbler Berglund, I., Enskär, K. (2012). Nurses' experiences of caring for children in pain Child Care Health and Development, 38(4), 464-470. More information
Proczkowska-Björklund, M., Gimbler Berglund, I., Ericsson, E. (2012). Reliability and validity of the Swedish version of the modified Yale Preoperative Anxiety Scale Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 56(4), 491-497. More information
Gimbler Berglund, I., Ljusegren, G., Enskär, K. (2008). Factors influencing pain management in children , 20(10), 21-24. More information
Enskär, K. Ljusegren, G. Gimbler Berglund, I. Eaton, N. Harding, R. Mokoena, J. , ... Moleki M. (2007). Attitudes to and knowledge about pain and pain management, of nurses working with children with cancer: A comparative study between UK, South Africa and Sweden Journal of Research in Nursing, 12(5), 501-515. More information

Doktorsavhandling

Gimbler Berglund, I. (2017). Developing guidelines in nursing care of children with Autism Spectrum Disorder in high technology health care settings (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Konferensbidrag

Gimbler Berglund, I., Huus, K., Enskär, K., Møller Christensen, B., Faresjö, M., Jacobsson, B. (2019). How do we care for children with Autism Spektrum Disorder when coming for a procedure requiring anesthesia?. INSAR 2019 Annual Meeting, Montreal, Canada, May 1-4, 2019. More information
Gimbler Berglund, I., Torgé, C. (2018). Goda exempel på konkret internationalisering på hemmaplan. Med fokus på lärare och deras kompetenser. Internationaliseringsdagarna – från strategisk agenda till handling. 6-7 November 2018, Universitets- och högskolerådet (UHR), Uppsala University, Sweden. More information
Gimbler Berglund, I. (2018). Är vi rustade att möta barn med speciella behov?. AnIva Höstkongress, 15-16 November 2018, Upplands Väsby, Sverige. More information
Enskär, K., Ljusegren, G., Gimbler Berglund, I., Eaton, N., Harding, R., Mokoena, J., Chauke, M. (2006). Nurses attitudes and knowledge about pain in children: A comparative study Between South Africa, Sweden and United Kingdom. 62nd Nordic Congress of Radiology & 23rd Nordic Congress of Radiography. More information
Gimbler Berglund, I., Ljusegren, G., Enskär, K. (2006). FACTORS INFLUENCING NURSES PAIN MANAGEMENT OF CHILDREN:  . 62nd Nordic Congress of Radiology & 23rd Nordic Congress of Radiography. More information

Licentiatavhandling

Gimbler Berglund, I. (2012). Nurse anaesthetist's interactions and assessment of children's anxiety (Licentiate thesis, Jönköping: School of Health Sciences). More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka