Ingalill Gimbler Berglund

Universitetslektor Hälsa och vårdvetenskap
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Filosofie Doktor, Ph.D.
Legitimerad Sjuksköterska

Kontakt

Rum
Ga 615
Telefon
SMS-nummer
+46 79-068 92 23
Extern telefon
079-0689223
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Ingalill Gimbler Berglund är lärare på avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan. Hon undervisar både i grundutbildning för sjuksköterskor och på avancerad nivå på specialistutbildningen för anestesisjuksköterskor. Ingalill är också intresserad av internationalisering av utbildning.

Ingalill disputerade 2017 och hennes avhandling handlade om omhändertagande av barn med autism i en högteknologisk sjukvårdsmiljö. I avhandlingen utvecklades riktlinjer för omhändertagande av barn med neuropsykiatriska funktionshinder i denna miljö.

Det nuvarande forskningsprojekt “Omhändertagande av barn med neuropsykiatriskt funktionshinder i en högteknologisk hälso- och sjukvårdsmiljö” bygger vidare på resultatet av avhandlingen och syftet är att testa och implementera de riktlinjer som skapades i avhandlingen för omhändertagande av barn med neuropsykiatriskt funktionshinder på anestesi och röntgenavdelningar.

Ingalill är del av CHILD forskargrupp och hennes övriga forskningsintressen är barns rättigheter och delaktighet i vardagslivet. Speciellt då barn med funktionsnedsättningar.

Ingalill är utbildad sjuksköterska och har specialistutbildning inom anestesi och intensivvård. Ingalill har tidigare arbetat som sjuksköterska både på olika platser i Sverige och internationellt.

 

Artikel

Pettersson, E., Møller Christensen, B., Gimbler Berglund, I., Huus, K. (2023). Healthcare professionals' experiences of situations during a procedure with a child with autism spectrum disorder in the high-technology environment Child Care Health and Development. More information
Danielsson, H. Imms, C. Ivarsson, M. Almqvist, L. Lundqvist, L. King, G. , ... Granlund M. (2023). A systematic review of longitudinal trajectories of mental health problems in children with neurodevelopmental disabilities. More information
Huus, K., Schlebusch, L., Ramaahlo, M., Samuels, A., Gimbler Berglund, I., Dada, S. (2021). Barriers and facilitators to participation for children and adolescents with disabilities in low- and middle-income countries – A scoping review African Journal of Disability, 10, 1-10. More information
Njabulo, M., Shakila, D., Bastable, K., Gimbler Berglund, I., Schlosser, R. (2021). A scoping review of the use of visual aids in health education materials for persons with low-literacy levels. More information
Huus, K., Morwane, R., Ramaahlo, M., Balton, S., Pettersson, E., Gimbler Berglund, I., Dada, S. (2021). Voices of children with intellectual disabilities on participation in daily activities African Journal of Disability, 10, 1-9. More information
Björkman, B., Gimbler Berglund, I., Enskär, K., Faresjö, M., Huus, K. (2017). Peri-radiographic guidelines for children with autism spectrum disorder: a nationwide survey in Sweden Child Care Health and Development, 43(1), 31-36. More information
Björkman, B., Gimbler Berglund, I., Faresjö, M., Enskär, K., Huus, K. (2017). Are radiographers prepared to meet children with special needs, when seen for an examination? Acta Radiologica, 58(1 Suppl.), 16. More information
Gimbler Berglund, I., Björkman, B., Enskär, K., Faresjö, M., Huus, K. (2017). Management of children with Autism Spectrum Disorder in the anesthesia and radiographic context Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 38(3), 187-196. More information
Gimbler Berglund, I., Huus, K., Enskär, K., Faresjö, M., Björkman, B. (2016). Perioperative and anesthesia guidelines for children with autism: A nationwide survey from Sweden Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 37(6), 457-464. More information
Huus, K., Ngoc, L., Dam, K., Ljusegren, G., Enskär, K., Gimbler Berglund, I. (2016). Caring for children in pain: a Vietnamese perspective Annals of Nursing and Practice, 3(7). More information
Gimbler Berglund, I., Ericsson, E., Proczkowska-Björklund, M., Fridlund, B. (2013). Nurse anaesthetists' experiences with pre-operative anxiety , 25(1), 28-34. More information
Ljusegren, G., Johansson, I., Gimbler Berglund, I., Enskär, K. (2012). Nurses' experiences of caring for children in pain Child Care Health and Development, 38(4), 464-470. More information
Proczkowska-Björklund, M., Gimbler Berglund, I., Ericsson, E. (2012). Reliability and validity of the Swedish version of the modified Yale Preoperative Anxiety Scale Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 56(4), 491-497. More information
Gimbler Berglund, I., Ljusegren, G., Enskär, K. (2008). Factors influencing pain management in children , 20(10), 21-24. More information
Enskär, K. Ljusegren, G. Gimbler Berglund, I. Eaton, N. Harding, R. Mokoena, J. , ... Moleki M. (2007). Attitudes to and knowledge about pain and pain management, of nurses working with children with cancer: A comparative study between UK, South Africa and Sweden Journal of Research in Nursing, 12(5), 501-515. More information

Doktorsavhandling

Gimbler Berglund, I. (2017). Developing guidelines in nursing care of children with Autism Spectrum Disorder in high technology health care settings (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Konferensbidrag

Gimbler Berglund, I., Huus, K., Enskär, K., Møller Christensen, B., Faresjö, M., Jacobsson, B. (2019). How do we care for children with Autism Spektrum Disorder when coming for a procedure requiring anesthesia?. INSAR 2019 Annual Meeting, Montreal, Canada, May 1-4, 2019. More information
Gimbler Berglund, I., Torgé, C. (2018). Goda exempel på konkret internationalisering på hemmaplan. Med fokus på lärare och deras kompetenser. Internationaliseringsdagarna – från strategisk agenda till handling. 6-7 November 2018, Universitets- och högskolerådet (UHR), Uppsala University, Sweden. More information
Gimbler Berglund, I. (2018). Är vi rustade att möta barn med speciella behov?. AnIva Höstkongress, 15-16 November 2018, Upplands Väsby, Sverige. More information
Enskär, K., Ljusegren, G., Gimbler Berglund, I., Eaton, N., Harding, R., Mokoena, J., Chauke, M. (2006). Nurses attitudes and knowledge about pain in children: A comparative study Between South Africa, Sweden and United Kingdom. 62nd Nordic Congress of Radiology & 23rd Nordic Congress of Radiography. More information
Gimbler Berglund, I., Ljusegren, G., Enskär, K. (2006). Factors Influencing Nurses Pain Management of Children. 7th International Symposium on Pediatric Pain, Vancover, June 25-29, 2006. More information

Licentiatavhandling

Gimbler Berglund, I. (2012). Nurse anaesthetist's interactions and assessment of children's anxiety (Licentiate thesis, Jönköping: School of Health Sciences). More information