Fredrika Askenmalm

Universitetsadjunkt Redovisning
Företagsekonomi , Jönköping International Business School
Ekonomie licentiat

Kontakt

Rum
B4011
Telefon
Schema
Ändra din information