Stefan Carlstein

Bibliotekarie
Bibliotek , Högskoleservice
Filosofie magister

Kontakt

Rum
C2036
Telefon
Schema
Ändra din information

Artikel

Björklund, A., Granlund, M., Santacroce, S., Enskär, K., Carlstein, S., Björk, M. (2021). Using ICF to Describe Problems With Functioning in Everyday Life for Children Who Completed Treatment for Brain Tumor: An Analysis Based on Professionals’ Documentation Frontiers in Rehabilitation Sciences, 2. More information

Övrigt

Bref, S. (2023). Öppen vetenskap: ”En av nycklarna är meritering”. More information
Bref, S. (2018). Nu låser forskarsamhället upp allt mer av sin guldgruva. More information