Helena Forslund

Gästprofessor

Kontakt

Schema
Ändra din information

Artikel

Forslund, H., Mattsson, S. (2021). In search of supplier flexibility performance measurement International Journal of Productivity and Performance Management. More information
Forslund, H., Mattsson, S. (2021). Strategies for achieving customer order flexibility – supplier perspective Journal of Manufacturing Technology Management, 32(9), 396-413. More information

Konferensbidrag

Forslund, H., Mattsson, S., Hedvall, L. (2020). Strategier för att uppnå kundorderflexibilitet – leverantörens perspektiv. Bromma: Logistikföreningen Plan, Forsknings- & tillämpningskonferensen 2020, Stockholm, 21 oktober, 2020. More information
Forslund, H., Hedvall, L., Mattsson, S. (2019). Varför uppstår gap i leverantörsflexibilitet?. Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Linköping, Sverige, 23-24 oktober 2019. More information