Lisa Hedvall

Doktorand
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
A2219
Telefon
Schema
Ändra din information

Doktorand inom produktionssystem
Forskning 

Lisas forskningsintresse är inom planering och styrning, med fokus på variationer och buffertar i tillverkande företag. Lisas forskning utgår ifrån att variationer kan medföra negativa effekter för en verksamhets leveransförmåga, vilket gör det viktigt att undersöka hur variationerna kan reduceras eller absorberas. Detta undersöktes i forskningsprojektet KOPability, där Lisa fokuserade på orsaker och åtgärder för att reducera variationer samt vilka buffertar i form av kapacitet, material och ledtid som kan användas i en tillverkningskontext för att överkomma negativa effekter. Förhoppningen är att utveckla en metodik för arbetet med variationer och buffertar i forskningsprojektet RAdaBuff, med syftet att underlätta ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa en konkurrenskraftig leveransförmåga.

Biografi

Lisa Hedvall föddes i Burlington (North Carolina), USA och är uppvuxen i Sandviken, Sverige. Under år 2015 avlade hon en teknologie kandidatexamen inom ämnesområdet Industriell Organisation och Ekonomi med inriktning mot Logistik och Ledning vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Året därefter erhölls en filosofie magisterexamen inom General Management vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Lisa blev i augusti 2016 anställd som doktorand inom Produktionssystem på avdelningen för Industriell Organisation och Produktion vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Den 27 maj 2019 försvarade Lisa sin licentiatuppsats i med titeln Reducing and absorbing variations in a manufacturing context- A capacity management perspective.