Magnus Hofwing

Avdelningschef
Tekniklektor
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB